Vår kundtjänst är stängt fredagen den 24 maj 2024. När kundtjänsten är stängt rings akuta felanmälningar till journumret 09 5767 3100.

Kontaktuppgifter

Vår kundtjänst ger dig råd i alla situationer relaterade till boendet. Se våra kontaktuppgifter för andra kontakter nedan.

De boendes kontakter och ärendehantering

Vår kundtjänst ger dig råd i alla situationer relaterade till boendet. Du kan uträtta de flesta ärendena på våra boendesidor.

Se kontaktuppgifterna till kundtjänsten

Våra övriga kontaktuppgifter