Bostäder för kortvarigt behov

Vi hyr ut bostäder även för korta perioder när den sökande kan bevisa att hen är i behov av en bostad.

Du kan få en hyresbostad med korttidskontrakt, om du inte kan bo i ditt hem under ett par månader till exempel på grund av stambyte, arbetskommendering eller praktik. 

De tillfälliga hyresbostäderna är bostäder som Heka reserverat för användning som evakueringsbostäder och som tillfälligt står tomma. Därför har vi inte alltid lediga bostäder för kortvariga hyresförhållanden. 

När du ska hyra en tillfällig bostad, är det bra att vara medveten om att hyresavtalet som skrivits för viss tid inte kan förlängas efter den ursprungliga perioden, även om hyresgästens tillfälliga bostadsbehov skulle fortgå. 

Helsingfors stad ansvarar för bostadsförmedlingen. 

Tillfälliga bostäder hyrs inte ut till Hekas hyresgäster, eftersom vi ordnar evakueringsbostäder för våra hyresgäster om detta behövs, till exempel under en totalrenovering.