Verksamhet och mål

Heka är icke-vinstdrivande och ger sin ägare Helsingfors stad inga utdelningar.  Heka har ungefär 54 500 bostäder i över 500 objekt runtom i Helsingfors.​

Heka äger totalt omkring 1 650 As Oy bostäder, varav största delen är uthyrda till Helsingfors stads social- och hälsovårdssektor. 500–650 As Oy bostäder används för Hekas normala uthyrningsverksamhet. Hekas As Oy bostäder är ettor och tvåor som finns i bostadsaktiebolag på olika håll i Helsingfors. Heka ansvarar inte för bostädernas disponenttjänster eller produktionen av underhålls- och städtjänster, utan dessa tjänster ordnas av det husbolag där bostaden finns. Bostäderna tillhörde tidigare Helsingin Asuntohankinta Oy Ab. 

Utöver vanliga hyresbostäder har Heka 44 specialbostadsobjekt med totalt cirka 3 000 bostäder. Specialbostadsobjekten är kompletta fastigheter avsedda för äldre och personer med funktionsnedsättning, personer i rehabilitering för missbruk och problem med den psykiska hälsan, hemlösa och övriga specialgrupper.

Bland våra bostäder arbetar cirka 700 yrkespersoner i fastighetsbranschen och de tar hand om bland annat disponentuppgifterna, underhållet och kundservicen.

Strategi

Att erbjuda de boende en högklassig och säker vardag till rimligt pris ligger i kärnan av Hekas strategi. 

Våra centrala strategiska mål för åren 2022–2025 är:

  • Rimliga priser
  • Enhetlighet och effektiv verksamhet
  • Nöjda invånare
  • Ansvarsfullhet
  • En eftertraktad arbetsplats.

Vår vision är att producera den bästa vardagen för boende. Vi är den effektivaste aktören inom hyresboende.

Vi utvärderar ständigt vår verksamhet ur perspektivet för såväl ekonomi som effektivitet och riskhantering så att boendekostnaderna hos Heka även i fortsättningen ska vara rimliga. Vi satsar på fungerande tjänster, utvecklingen av boendeverksamheten samt på en ny slags involvering av de boende, bland annat med hjälp av digitala tjänster. 

Ansvaret syns i alla delområden av vår verksamhet. Vårt miljöarbete utvecklas ständigt och följs upp med mätare. Heka har beviljats certifikatet Ekokompassen som ett bevis på exemplarisk skötsel av miljöfrågor och vi följer certifikatets linjer noga. Vi har engagerat oss för att förbättra fastigheternas energiekonomi både i reparationerna och i nyproduktionen. Vi genomför åtgärdsprogrammet Kolneutralt Helsingfors 2035 bland annat med lösningar som utnyttjar förnybar energi.

Vår arbetsgemenskap är vår största kraftkälla, vilket är orsaken till att vi lägger fokus på att vår personal mår bra i arbetet och kan utveckla sina kompetenser. Det är viktigt för oss att vår kompetenta personal mår bra och gör sådant arbete som lämpar sig för dem samt att vi är en eftertraktad arbetsplats.

Vår strategibild sammanfattar det väsentliga: vi genomför den bästa vardagen för boende i alla våra hyresbostäder.