Vår kundtjänst är stängt fredagen den 24 maj 2024. När kundtjänsten är stängt rings akuta felanmälningar till journumret 09 5767 3100.

Heka som arbetsgivare

Heka är enligt undersökningar en bra arbetsgivare och vi satsar på personalens välbefinnande, utbildning, personalförmåner och gott ledarskap. Hos oss får du göra ett arbete som har betydelse för nästan 100 000 Helsingforsbors vardag.

Ansvarsfullhet syns i alla delområden i vår verksamhet. Som arbetsgivare utvärderar och utvecklar vi kontinuerligt arbetsförhållanden, arbetssäkerhet, personalens arbetstillfredsställelse och välbefinnande.

 Vi har mångsidiga anställningsförmåner:

  • Omfattande företagshälsovårdstjänster
  • Lunch- och arbetsreseförmån
  • Motions-, kultur- och massageförmån
  • Möjlighet till multilokalt arbete
  • Gemensamma evenemang och arbetshälsodagar

Som en ansvarsfull arbetsgivare vill vi säkerställa att varje medarbetare har rätt information och verktyg för sitt arbete.

Säkerhet om den egna kompetensen ökar arbetshälsan. Hos oss kan du utveckla dig själv genom ytterligare yrkesutbildning eller till exempel genom att avlägga en yrkesexamen vid sidan av arbetet. Vi vill uppmuntra och stödja alla att utvecklas i sitt arbete. Beroende på dina intressen och kunskaper har du möjlighet att avancera i din karriär.

”En trevlig arbetsplats och kollegorna är de bästa, vilket bidrar till att orka vidare”

Öppen kommentar från personalenkäten 2022

Vi främjar medarbetarnas jämlikhet och icke-diskriminering på ett målinriktat och systematiskt sätt genom en jämställdhets- och likabehandlingsplan.

Hos oss får du njuta av arbetet, men arbetet är inte hela livet. Flexibel arbetstid, delvis distansarbete och arrangemang för deltidsarbete gör det möjligt att sammanjämka arbete och fritid i olika livssituationer. 

Att arbeta på distans är på en utmärkt nivå för tillfället. Jag tycker att det ger utmärkt flexibilitet att sammanjämka arbete och familjeliv. Detta ger en känsla av att även den anställdas privatliv är värdefullt, vilket i sin tur ökar känslan av uppskattning gentemot arbetsgivaren. En känsla av uppskattning upprätthåller arbetsmotivationen och ökar därmed produktiviteten. För en bra arbetsgivare gör man alltid gärna en extra insats.

Öppen kommentar från personalenkäten 2022