Uppvärmning, el och ventilation 

Skaffa ett elavtal för ditt hem från den önskade tjänsteleverantören. Du kan påverka rumstemperaturen och ventilationen i din bostad genom att se till att värmeelementen och ventilationssystemet kan fungera utan hinder.

Teckna ett elavtal för ditt hem  

Teckna ett elavtal med den önskade tjänsteleverantören före flyttdagen för den el som behövs i ditt hem. Om du flyttar bort, kom ihåg att säga upp ditt elavtal eller flytta det till ditt nya hem.   

Armaturerna och annan utrustning i de gemensamma utrymmena i huset drivs med fastighetsel som Heka skaffar. All fastighetsel som Heka skaffar har producerats med förnybara energikällor. 

I allt fler av våra fastigheter produceras en del av fastighetselen med solkraftverk. Några av våra fastigheter har ett bergvärmesystem eller en frånluftsvärmepump. Även i dessa bostadshus skaffar de boende den el som de använder i sina bostäder genom egna elavtal.  

Förbruka el utanför förbrukningstopparna 

El används mest på morgonen kl. 8–10, tidigt på kvällen oftast 16–17 och igen kl. 19–20. Förbrukning av el utanför förbrukningstopparna säkrar elens tillräcklighet. Försök att balansera din elförbrukning. Undvik onödig elförbrukning under förbrukningstopparna på vardagsmorgnar och -kvällar. Det är bra att förbruka el när mycket el finns tillgänglig och den är förmånlig. 

Det är förnuftigt att jämna ut förbrukningen oavsett om du har ett avtal till ett fast pris eller ett börsavtal. Ladda ner Fingrids Tuntihinta-applikation till din telefon och följ upp elpriset som reagerar på utbudet och efterfrågan på el.  

Använd apparater under nya tider och tidsinställ. Använd till exempel disk- och tvättmaskinen tidigt på morgonen, mitt på dagen eller senare på kvällen. Ladda elektroniska apparater utanför förbrukningstopparna. Stäng av de elektriska apparaterna och koppla bort de laddningskablar du inte använder från elnätet. 

Temperatur i bostaden och justering av den 

En lämplig rumstemperatur är 18–22 grader. I sovrummet och köket kan temperaturen också vara lägre. Man sover bättre i lite svalare och användningen av spisen och ugnen värmer upp köket.  

Tjocka gardiner hjälper till att hålla kall luft utanför fönstret. Under en solig dag är det bra att stänga persiennerna, eftersom de förhindrar onödig uppvärmning av bostaden. 

Du kan justera temperaturen i rummen från värmeelementets termostat. Om du inte är nöjd med temperaturen i din bostad, lämna en felrapport.  

Måltemperaturen för Hekas bostäder under uppvärmningssäsongen är 21 grader. Det finns dock en så kallad obalans i värmedistributionsnäten, vilket innebär att inte alla värmeelement i nätet förses med en tillräcklig mängd varmt vatten och bostäderna blir ojämnt uppvärmda. Vi balanserar värmedistributionssystemen varje år om temperaturspridningen i bostäderna blir stor. 

Hekas hus värms upp med fjärrvärme.  Några av våra fastigheter använder bergvärme och vårt mål är att använda bergvärme i så många av våra nya och totalrenoverade fastigheter som möjligt.  

Värmeelement 

Värmeelement kan fungera bra när det inte finns några möbler eller tjocka gardiner framför dem. Rengör värmeelementen regelbundet.  

Värmeelementet kräver underhåll när det avger ett störande ljud, gnisslar eller läcker vatten. Lämna då en felanmälan. Försök inte underhålla värmeelementen själv.  

Värmeelementet i badrummet är oftast ansluten till varmvattensystemet i huset och det är varmt året runt för att effektivisera torkningen av badrummet. Om värmeelementet är kallt trots att ventilen är i öppet läge, gör en felanmälan. Du kan förhindra blockering av ventilen genom att vrida ventilen kort stängd och öppen då och då. Se alltid till att ventilen förblir öppen. Värmeelementen i badrummet, som är anslutna till uppvärmningssystemet i huset, är svala utanför uppvärmningssäsongen. 

Vädring och ventilation 

Du kan alltid vädra din bostad om det behövs. På vintern eller när bostaden annars värms upp med värmeelement, vädra kort, fönstren eller balkongdörren ordentligt öppna i 5–10 minuter. En kort och effektiv vädring är mer ekonomisk än att hålla fönstren och dörrarna öppna under en lång tid. Vädra inte din bostad till trapphuset.   

I början av pollensäsongen är det bra att allergiker begränsar vädringen. Pollen passerar lätt inomhus genom öppna fönster och dörrar.  

En luftvärmepump får inte installeras i Hekas bostad.  

Hekas hus har antingen självdragsventilation eller maskinell ventilation.  

Så här ser du till att maskinell ventilation fungerar:  

 • Håll alltid friskluftsventilerna eller -öppningarna på fönsterbågarna och -karmarna eller på väggarna öppna. Även vid köldgrader får de inte vara helt stängda. Om friskluftsventilerna är tilltäppta kan systemet suga in ersättningsluft till bostaden även från avlopp.  
 • Ändra inte frånluftsventilens läge eftersom detta stör ventilationen.  
 • Rengör friskluftsventilerna och -öppningarna från damm genom att dammsuga dem med ett mjukt munstycke eller borsta minst två gånger om året.  
 • Damm och fett ansamlas i frånluftsventilerna. Rengör ventilerna med varmt vatten, tvättmedel och en borste minst två gånger om året. Lösgör ventilen genom att vrida det runda ramverket motsols. Torka ventilerna innan du installerar dem.  
 • Gör en snabbkontroll av ventilationen: Sätt en bit A4-papper på frånluftsventilen. Om det sugs fast i ventilen flödar luften i rätt riktning via frånluftsventilen.  

I hus med en ventilationsmaskin i bostaden byter Heka filtren vid behov cirka 2–4 gånger om året.  

Misstänker du att ventilationen i din bostad inte fungerar som den ska?  

Kännetecken på störningar i ventilationssystemet är:  

 • Lukter och os lämnar inte bostaden inom en rimlig tid.  
 • Insidan på fönstren immar eller fryser även om fönstren är ordentligt stängda.  
 • Badrummet torkar långsamt efter att duschen har använts, även om golvet och väggarna har torkats med skrapa och dörren har lämnats på glänt.  
 • Det kommer in lukt från trapphuset till bostaden, även om dörrarna är ordentligt stängda.  
 • Luften susar i dörrspringan eller postlådan.  
 • Frånluftsventilerna susar på ett störande sätt.  
 • Rumsluften är unken genast efter vädringen.  

Kontrollera att alla frisklufts- och frånluftsventiler i din bostad är öppna och rena. Om ventilerna är öppna och rena och situationen förblir oförändrad, lämna en felanmälan.