Vår kundtjänst är stängt fredagen den 24 maj 2024. När kundtjänsten är stängt rings akuta felanmälningar till journumret 09 5767 3100.

Husens gemensamma lokaler

Det finns många gemensamma lokaler för boende i våra hus.

Boendekommittén beslutar om principerna för användning av klubbrummen och om kostnadsfria allmänna bastuturer. I ordningsreglerna finns förbud med anknytning till gemensamma lokaler. Många av våra objekt har bastur och tvättstugor där de boende kan boka turer.

Heka städar de gemensamma lokalerna enligt städprogrammet, men de boende ansvarar också för renligheten. Lämna lokalerna i ett skick som är behagligt för nästa användare. Obehörig vistelse och rökning i de gemensamma lokalerna är förbjuden. Om du upptäcker lampor som inte lyser eller annat som behöver repareras, lämna en felanmälan.

Stäng dörrarna och fönstren när du lämnar lokalen. Om lokalen kan låsas, se till att dörren låses.

Trapphus och hissar

Inga föremål får förvaras i trapphus, förrådskorridorer eller andra passager. Håll passagerna tillgängliga.

Buller i trapphuset hörs lätt i bostäderna, så gå där så tyst som möjligt.

Följ hissens bruksanvisningar och viktgränser. Vid brand eller annan liknande undantagssituation får hissar inte användas. Lär ditt barn att använda hissen på ett säkert sätt.

Sällskapsdjur måste vara kopplade i trapphusen.

Trapphusets ytterdörr hålls låst klockan 21–07.00 I husen med portkod eller -telefon är ytterdörren alltid låst.

Gemensamma förrådsutrymmen

I en del av husen finns separata förvaringsutrymmen för barn- och sittvagnar. Även om det inte finns några separata förråd för dem, får de inte förvaras i trapphus eller andra gångutrymmen.

Det är förbjudet att förvara mopeder och andra motordrivna färdmedel i förråd för friluftsutrustning och liknande lokaler. Det är också förbjudet att ladda eldrivna mopeder, cyklar och andra färdmedel i förråden.

Heka ansvarar inte för den egendom som förvaras i förråden.

Med tiden kan det till cykelförråden samlas cyklar och andra färdmedel som inte längre används eller som inte har någon användare. Cykelförrådets renlighet och användarkomfort förbättras när trasiga cyklar, skotrar och andra prylar som saknar ägare tas bort. Om cykelförrådet är i kaos, kontakta ditt objekts boendekommitté eller disponent. 

Husens tvättstugor

I husens tvättstugor och torkrum är kvällarna och veckosluten oftast de mest bokade. Om möjligt är det alltså bra att utnyttja dem på morgonen och under dagen på vardagar. Vänligen gör inga onödiga bokningar. Bokade oanvända pass överförs för att användas av andra i enlighet med de husspecifika reglerna.

Hämta din tvätt så snart den torkat, så att torkrummen blir lediga för nästa användare. Lämna tvättstugan och maskinerna rena för nästa användare. Det är förbjudet att ta med sällskapsdjur till husets tvättstuga.

Det är förbjudet att tvätta mattor i en vanlig tvättstuga om inte annat anges. Vissa objekt har speciella mattvättstugor vars maskiner tål mattvätt. Mer information om hur du använder mattvättstugor och bokar ett tvättpass får du på boendesidorna eller från vår kundtjänst.

Användningen av tvättstugan i ditt eget hus eller i din husgrupp är kostnadsfri.

Husbastur

De flesta av Hekas objekt har husbastur i vilka de boende kan boka en avgiftsbelagd bastutid. Du kan se lediga bastutider i ditt objekt och lämna bokningsförfrågningar om dem via Hekas boendesidor.

Boendekommittéer kan komma överens om kostnadsfria gemensamma bastuturer och julbastuturer som är avsedda för alla boende. Kostnadsfria gemensamma bastuturer kan ordnas vid tillfällen då det inte finns några bokade avgiftsbelagda bastuturer.

Du förlänger bastuns livslängd och minskar underhållskostnader genom att inte väta ner bastuväggarna eller lavarna med vatten. Av hygienskäl ska du använda din egen sitthandduk.

I bastun är det förbjudet att:

  • värma mat på bastuugnen
  • kasta doftämnen på bastuugnen
  • ändra bastuugnens fasta termostatinställningar och blöta ner termostaten med vatten
  • medföra glasflaskor till bastu- och tvättrummet
  • använda färgande ämnen
  • ta sällskapsdjur till bastun
  • lämna illaluktande avfall i omklädningsrummets sopkärl.

Om du anser att bastuns temperatur bör korrigeras, lämna en felanmälan.

Klubbrum 

I de flesta husen finns klubb- och hobbyrum för boende. Boendekommittén beslutar om principerna för deras användning och informerar de boende om sina beslut.