Problem med hyresbetalning

Om din hyresbetalning blir svårare, kontakta Heka i tid för att lösa situationen.

Du kan alltid kolla status och betalningsinformation för din hyra och andra betalningar på våra boendesidor. 

Gör så här om du har svårigheter med att betala din hyra i tid

Kom överens om betalningsplanen med Heka

Om du har tillfälliga svårigheter med att betala din hyra eller andra betalningar till Heka i tid, kontakta Heka. Du kan komma överens om att betala hyran i delar. 

Kontakta för att göra betalningsplan redan innan din hyresbetalning är försenad. När du i god tid kontaktar Heka, kan du undvika behandling vid tingsrätten och rättegångskostnaderna.

Kontrollera din rätt till stöd från FPA

Om du har svårt att betala din hyra, ta reda på din möjlighet att få bostadsbidrag eller utkomststöd från Folkpensionsanstalten (FPA). På FPA:s webbplats finns en kalkylator med vilken du kan bedöma om du har rätt till bostadsbidrag. Du kan också fylla i ansökan om bostadsbidrag på FPA:s webbplats.

Boka tid till boenderådgivaren

Du kan kartlägga din ekonomiska situation närmare med boenderådgivaren. Boenderådgivaren kan till exempel hjälpa dig att reda ut om du har rätt till de förmåner eller bidrag som FPA betalar, samt lösa övriga eventuella problem relaterade till boende och hyresbetalning.

Hyresskuld kan leda till uppsägning av hyresavtalet

Om du inte betalar hyran i tid eller följer det betalningsavtal du har ingått med Heka inleder vi en rättslig indrivning, det vill säga vi ansöker hos tingsrätten om dom att upphäva hyresavtalet och genomföra en vräkning. Du får en betalningsuppmaning från Heka och ett brev med information om Hekas avsikt att inleda rättslig indrivning.

Kontinuerliga hyresskulder eller upprepade förseningar med att betala hyra kan också leda till uppsägning av hyresavtalet. Om en del av din hyra ständigt är obetald eller om du ständigt är påfallande med att betala hyran, skickar vi även i en dylik situation ett inkassobrev till dig där vi uppmanar dig att rätta till saken. Om du inte korrigerar ditt hyresbetalningsbeteende går ärendet slutligen till domstol.

Om din skuld går ända till tingsrättshandläggning, får du vid behov råd från Heka kundtjänst.

Indrivningens skeden

 1. 1
  Invånaren svarar inte på inkassobrev eller andra meddelanden.

 2. 2
  Heka tar ärendet till tingsrätten.
 3. 3
  Invånaren får stämningen från tingsrätten.
 4. 4
  Vräkningsdom från tingsrätten. Anmärkningar i invånarens kreditupplysningar.
 5. 5
  Heka överför vräkningsdomen till utsökning.
 6. 6
  Vräkning, boendet i Hekas bostad upphör. Indrivning av skulderna med utsökning.