Så här ansöker du om Hekas bostad

Innan du lämnar in din ansökan, bekanta dig med våra objekt och läs anvisningarna om ansökan, urvalskriterierna samt informationen om våra objekt och bostadsområdena på Helsingfors stads webbplats . Lämna sedan in din bostadsansökan till Helsingfors stad.

Du kan inte välja att ansöka om en viss bostad. När bostäder blir lediga, erbjuder staden dig en bostad, vars läge och egenskaper motsvarar dina behov enligt din ansökan. Endast nybyggnadsobjekt, vissa bostäder som totalrenoverats och vissa bostäder som är reserverade för särskilda grupper kan ansökas bostadsspecifikt.

Staden väljer hyresgästerna utifrån bostadsbehovet, hur brådskande behovet är och ansökningskriterierna. Vi tillämpar ingen köprincip. På grund av den stora efterfrågan har vi tyvärr inte bostäder för alla sökande. Vi strävar efter att erbjuda bostäder till de sökande vars bostadsbehov är mest kritiskt.

Bostadsansökningarna behandlas inte vid Heka. Hekas kundtjänst har ingen rådgivning om att söka bostad och kan inte påverka handläggningen av bostadsansökningar. Om du behöver hjälp med att fylla i bostadsansökan, kontakta rådgivningen för ansökan om hyresbostad.

Om du får ett bostadserbjudande

Om det finns ett hem för dig bland Hekas bostäder, får du först ett preliminärt bostadserbjudande per e-post och ett meddelande per SMS. Erbjudandet innehåller anvisningar för inlämnande av bilagor. I detta skede kan du inte ännu bekanta dig med den erbjudna bostaden. På Helsingfors stads webbplats kan du läsa mer om att acceptera ett bostadserbjudande och lämna in bilagor .