Tvister

Att förhandla och enas om frågan är vanligtvis det mest förmånliga och effektiva sättet att lösa en tvist. 

Kontakta disponenten för din fastighet vid eventuella tvister under hyrestiden för att hitta en lösning. Dylika tvister är till exempel krav på hyresersättning och skadestånd. Om frågan gäller oenighet om betalning av hyra, vänligen kontakta hyresövervakningen på ditt områdeskontor. Att förhandla och enas om frågan är vanligtvis det mest förmånliga och effektiva sättet att lösa en tvist. 

Kontrollera också först ditt hyresavtal som kan innehålla mer information om saken. På Hekas webbplats finns dessutom instruktioner gällande boende. 

Om du behöver juridisk rådgivning gällande ett hyresförhållande kan du till exempel kontakta följande organisationer: 

Juristerna som arbetar på Heka ger inte juridisk rådgivning till invånarna.

Om tvisten mellan dig och Heka inte löses genom förhandlingar kan du hänskjuta ärendet till konsumenttvistenämnden  eller tingsrätten

För du hänskjuter ärendet till konsumenttvistenämnden ska du vara i kontakt med konsumentrådgivningen