Vår kundtjänst är stängt fredagen den 24 maj 2024. När kundtjänsten är stängt rings akuta felanmälningar till journumret 09 5767 3100.

Grannskapsmedling

I händelse av oenighet mellan grannar hjälper grannskapsmedlaren att hitta ett samförstånd. Grannskapsmedlare är boende hos Heka som har utbildats av Centret för grannskapsmedling och Heka, som medlar oenigheter mellan boende.

Syftet med grannskapsmedlingen är att öka kommunikationen mellan de boende och känslan av gemenskap i huset. Medlaren lyssnar, främjar kommunikation och hjälper parterna att lösa sina tvister själva. Medlaren tar inte ställning till vem som har rätt eller fel samt har tystnadsplikt. Grannskapsmedlare medlar inte konflikter i sin egen fastighet.

Grannskapsmedling är obetalt frivilligarbete. Medling sker parvis och ofta tillsammans med en yrkesutbildad person från Centret för grannskapsmedling.

Frågor som ska medlas kan till exempel vara ett störande beteende och användning av de gemensamma utrymmena, problem i samarbetet mellan huskommittéer och konflikter relaterade till olika livsstilar.

Det lönar sig att ta kontakt med låg tröskel

Grannskapsmedlare kan kontaktas via Centret för grannskapsmedling. Närmare information om verksamheten finns på webbplatsen för Centret för grannskapsmedling .​

Medlingsinitiativ görs vanligtvis av disponenter, boenderådgivare, polisen och socialarbetare, men de boende kan också kontakta Centret för grannskapsmedling direkt.

I konfliktsituationer är det bra att kontakta Centret för grannskapsmedling med låg tröskel och komma överens om den bästa vägen framåt. Grannskapsmedlaren kan kontakta alla parter i ett ärende som kräver medling, om hen tillställs parternas kontaktuppgifter.