Ge respons

Med denna blankett kan du lämna respons på vår verksamhet.

Vid frågor kring bostäder och hyresavtal, använd servicebegäran och meddelanden på våra boendesidor. Lämna brådskande felanmälan per telefon och icke-brådskande felanmälan via felanmälansblanketten.