Vår kundtjänst är stängt fredagen den 24 maj 2024. När kundtjänsten är stängt rings akuta felanmälningar till journumret 09 5767 3100.

Anslag för boendeverksamheten

Heka beviljar ett anslag för boendeverksamhet, med vilket boendekommittén (tidigare huskommittén) till exempel gör små inköp till gården eller klubbrummet och ordnar gemensamma fester och talkon för de boende i huset.

På boendestämman får du påverka vad anslaget för boendeverksamhet för ditt hus används till.  

Anslaget kan också användas till att köpa säsongsväxter. Instruktionerna för beställning av dem finns på denna sida. 

Användning av anslag 

Anslagsbeloppet beror på antalet bostäder i objektet. Anslaget för det egna objektet kan kontrolleras i tabellerna nedan.  

Om användningen av anslagen beslutas det på boendestämman. Vilken boende som helst i objektet kan delta i planeringen, förverkligandet av idéer och beslutsfattandet. De exakta belopp som är avsedda för vissa ändamål behöver inte vara kända på boendestämman. Det viktigaste är att fördelningen av pengar för olika ändamål har diskuterats tillsammans. 

När man planerar användningen av anslaget, kan man som hjälp använda mallen Kohteen toimintasuunnitelma (Verksamhetsplan för objektet) som finns på webbplatsen hekalaiset.fi. 

En redogörelse av användningen av anslaget görs en gång om året till Heka och den presenteras också för boendestämman.   

Ett ytterligare jubileumsanslag på upp till beloppet för det årliga basanslaget beviljas när fastigheten fyller jämna år. Om jubileumsfirandet är aktuellt är det en bra idé att diskutera detta på boendestämman.  

Anskaffning av säsongsväxter och tillbehör  

Boendekommittén kan använda anslagen till att skaffa säsongsväxter och tillbehör. Med dessa instruktioner får du färg och grönska till gårdarna.  

Anvisningar för anskaffning av säsongsväxter 

För inköp som beslutats av boendekommittén begärs en rekvisition från disponenten, som måste skrivas ut och tas med till butiken. Rekvisitionen begärs från disponenten via Boedensidan. Ange till vilket objekt ni ska skaffa växter samt en uppskattning av kostnaderna för växterna och tillbehören. 

Anvisningarna och priserna nedan gäller endast säsongsväxter och tillbehör som köpts med Hekas boendekommittéers anslag till planteringslådor och pallkragar på gårdarna. 

Till gårdar är det bra att välja växter som är tåliga och lämpliga för olika växtförhållanden. En växthandlare kan vägleda dig i valet av växter och ge instruktioner för plantering och skötsel av växter. Kom ihåg att giftiga växter inte är lämpliga för gemensamma gårdar.  

Säsongsväxter och tillbehör kan skaffas på följande alternativa sätt:  

  • En representant för boendekommittén går till butiken för att köpa säsongsväxter. Till butiken ska hen ta med sig Hekas utskrivna rekvisition som till slut visas vid kassan. Växter kan köpas inom en på förhand överenskommen inköpsgräns. I butiken väljer representanten säsongsväxter till gården. Representanten ansvarar också för att transportera växterna till objektet.  
  • Huskommittén eller dess representant beställer växterna via e-post. Växthandlaren samlar de beställda produkterna redo för upphämtning eller leveranstjänst. Rekvisitionen skickas som bilaga till den elektroniska beställningen.  
  • Växthandlaren kan erbjuda en leveranstjänst som vid behov används för produkter som beställts eller valts på plats. Boenderepresentanten och växthandlaren kommer separat överens om användningen av leveranstjänsten. Leveransen sker på vardagar klockan 9.00–18.00.  

Butiken kan väljas fritt från Hekas avtalsbutiker som anges nedan.