Säkerhet 

Ett säkert hem är summan av många faktorer. Ta god hand om din bostad och de gemensamma lokalerna i huset. Att värna om brandsäkerhet, låsa dörrar och fönster och använda elapparater på rätt sätt förhindrar många skador. Alla skador kan dock inte förebyggas helt genom egna åtgärder. Därför är det bra att skaffa en hemförsäkring.

Om du upptäcker ett fel i din bostad eller ditt hus som försämrar boendesäkerheten, ska du utan dröjsmål lämna en felanmälan. 

Teckna en hemförsäkring som motsvarar dina behov 

Vissa risker, såsom bostadsinbrott eller skador i hela fastigheten, kan inte helt förebyggas genom egna åtgärder. Hekas egendomsförsäkring täcker skadorna på egendomen, men inte skadorna på den boendes egendom eller andra kostnader. Säkrast är dock att teckna en hemförsäkring efter egna behov.  

Bekanta dig med räddningsplanen för ditt objekt 

Varje Heka-objekt har en räddningsplan med information om olika risker och deras konsekvenser samt säkerhetsarrangemang. Räddningsplanen innehåller också viktiga telefonnummer relaterade till fastigheten och farliga situationer. Du hittar en länk till husets egen räddningsplan på ditt objekts sida. 

Brandsäkerhet 

En fungerande brandvarnare kan rädda ditt liv. Enligt lagen måste varje bostad ha en brandvarnare, och den boende ansvarar för att testa den varje månad. Heka installerar brandvarnare i samtliga bostäder. Den boende ansvarar alltid för att testa en brandvarnare, oavsett vem som skaffat den. 

Det är också bra att skaffa primärsläckningsutrustning till hemmet, såsom en brandfilt och en pulversläckare. Lär dig att använda dem och låt underhålla brandsläckarna på en underhållsfirma som övervakas av Säkerhetsteknikcentralen. 

Testa brandvarnaren regelbundet 

Testa brandvarnaren regelbundet varje månad genom att trycka på knappen på varnaren i några sekunder. Om varnaren larmar när den trycks fungerar den. Om den inte larmar är varnaren felaktig. Om din bostad inte har en fungerande brandvarnare, lämna en felanmälan. 

Håll brandvarnaren fri från damm genom att antingen dammsuga försiktigt med dammsugarens smala munstycke eller torka lätt med en fuktig trasa. Öppna inte brandvarnaren! 

Elapparater 

Låt en yrkesperson installera och reparera elapparaterna. Använd inte elapparater i dåligt skick. Koppla elapparaterna ur eluttaget genom att dra i stickproppen, inte sladden. Använd inte en starkare lampa än vad som anges på apparaten. Placera hushållsapparaterna så att det finns fritt ventilerat utrymme runt dem. Dammsug vid behov dammet från utsidan av apparaterna. Täck inte över elektriska värmeelement eller extravärmare. 

Rökning 

Tobak som pyr antänder lätt en brand, som ofta framskrider långsamt och producerar giftiga gaser som förlamar vitala funktioner. Rökning i sängen eller på soffan är riskabelt eftersom rökaren ofta sover när en brand startar. När du röker och är trött eller berusad bör du vara särskilt försiktig. 

Ljus och marschaller 

Bränn inte ljus på en bokhylla, tv eller andra elapparater eller på annat sätt med brandfarligt material i närheten. 

Bränn ljus endast på en obrännbar yta. Lämna aldrig ett brinnande ljus utan övervakning eller ett barn eller husdjur ensam nära ett brinnande ljus. 

Marschaller är inte avsedda för användning på balkongen. Bränn dem inte heller på verandan eller under tak. 

Bastu 

Många bränder startar i bastun när lättantändligt material lämnas nära bastuugnen. Torka aldrig tvätten ovanför eller i närheten av bastuugnen, inte ens när den är avstängd. Se till att det inte finns något lättantändligt i närheten av bastuugnen när du börjar värma den. 

Trapphus och andra allmänna utrymmen 

Föremål som lämnats i trapphus och andra allmänna utrymmen utgör en brandsäkerhetsrisk. Det är förbjudet att förvara cyklar, barnvagnar och andra föremål i trapphus och andra allmänna utrymmen. Inga lättantändliga eller farliga ämnen får förvaras i husets gemensamma utrymmen. 

Håll dörrarna stängda i de allmänna och gemensamma utrymmena. Lås även källare, vindar och förråd och håll dem rena. 

Körvägar som leder till huset ska hållas fria. De får inte blockeras med felparkering eller på annat sätt. När det finns en räddningsväg till objektet, som separat har markerats med vägskyltar, får man inte parkera eller sätta upp andra hinder på vägen.