Vår kundtjänst är stängt fredagen den 24 maj 2024. När kundtjänsten är stängt rings akuta felanmälningar till journumret 09 5767 3100.

Uppsägning av hyresavtal  

Säg alltid upp hyresavtalet skriftligt. För ett hyresavtal som gäller tills vidare är uppsägningstiden en månad.

Säg alltid upp hyresavtalet skriftligt. För ett hyresavtal som gäller tills vidare är uppsägningstiden en månad. 

Det är bra att säga upp avtalet så snart tidpunkten för att flytta till en annan bostad har bekräftats eller du vet att du inte längre behöver din bilplats eller bastutid. 

Uppsägningstiden för ett hyresavtal som gäller tills vidare är en månad, beräknad från den sista dagen i den kalendermånad då uppsägningen görs. Exempel: hyresavtalet sägs upp den 15 mars, uppsägningstiden beräknas från den sista dagen i mars, hyresavtalet löper ut den 30 april. 

Ett tidsbestämt hyresavtal kan inte sägas upp, utan det löper ut när den tidsfrist som anges i avtalet löper ut. 

Hyresgästen ansvarar även för att betala hyran under uppsägningstiden. 

Uppsägning ska alltid ske skriftligt. Det går enklast elektroniskt. 

Bekanta dig med checklistan för flyttare.  

Läs i checklistan för flyttare vad du ska ta hand om när du flyttar ut.  

Du kanske är intresserad av följande

Registrera dig på boendesidorna och uträtta ärenden smidigt

Under boendet kan du uträtta de flesta ärenden på våra boendesidor när det passar dig bäst.  På boendesidorna kan du till exempel hantera bokningar av bilplats och bastutid och meddela om boendeförändringar.

Bli av med möbler och andra stora föremål  

I samband med flytten är det bra att bli av med trasiga eller onödiga möbler, elapparater och andra stora föremål. De får inte lämnas i fastighetens avfallsrum, utan de måste återvinnas på ett korrekt sätt.