Vår kundtjänst är stängt fredagen den 24 maj 2024. När kundtjänsten är stängt rings akuta felanmälningar till journumret 09 5767 3100.

Vattenavgifter och vattenförbrukning

I hus med bostadsspecifika vattenmätare och fakturering enligt förbrukningen betalar den boende för vattnet enligt den verkliga förbrukningen. Då ingen bostadsspecifik vattenmätare finns ingår vattnet i hyran. 

Vattenavgifter

När vattnet ingår i hyran 

För närvarande ingår vattnet i hyran i största delen av våra hus, det vill säga att användningen av vatten har räknats in i hyran i hyresbestämningen. Detta innebär att hyran i dessa hus är något högre än vad den skulle vara om vattnet fakturerades separat. Den boende använder alltså inte vatten avgiftsfritt utan betalar för det i samband med hyran enligt den genomsnittliga förbrukningen. 

När vattnet faktureras enligt den verkliga förbrukningen 

I ungefär var fjärde av Hekas hus betalar de boende för vatten enligt den verkliga förbrukningen. För tillfället faktureras vattenförbrukningen antingen månadsvis baserat på din faktiska förbrukning eller var tredje månad med förskottsbetalningar.

Månatlig vattenfakturering

Du kommer att få en separat vattenfakturering enligt din faktiska förbrukning varje månad. Vi har skickat ytterligare information om vattenfakturering till alla hyresgäster som omfattas av månatlig vattenfakturering i december 2023.

Vattnet som förbrukas i januari faktureras i februari och fakturan förfaller i mars.

Observera att i januari 2024 skickas en vattenfaktura till dig för perioden oktober–december 2023. Om du får en kreditfaktura för vatten och inte har några skulder kan du dra av gottgörelsen från nästa månads hyra.

Om du använder direktbetalning och inte har några skulder kan du begära återbetalning av kreditfakturan via boendesidan. Kontrollera samtidigt att dina bankuppgifter är aktuella.

Förskottsfakturering av vatten är 15 euro i månaden per invånare 

Vid vattenfakturering som grundar sig på konsumtion används förskottfakturering.  Till hyresräkningen läggs till en förskottsfaktura av vatten på 15 €/person/månad enligt antalet boende i boenderegistret. Till exempel för en familj med fyra personer är den månatliga förskottsfakturan 4 x 15 euro, sammanlagt 60 euro. 

Förskottsfakturan för vatten fastställs enligt antal boende i boenderegistret. Om antalet boende i hushållet ändras, till exempel om någon i hushållet flyttar ut eller ett barn föds i familjen, anmäl ändringen på Hekas boendesida. 

Om ett minderårigt barn som är folkbokfört i bostaden bor i bostaden endast en del av tiden, till exempel varannan vecka, kan vattenförskottet halveras för barn. Begär halvering av vattenförskottet, till exempel via boendesidorna. 

Vattenförskotten kan inte avbrytas, till exempel under en semester eller annan längre frånvaro från hemmet. 

Utjämningen görs var tredje månad 

Var tredje månad skickar vi en utjämningsfaktura där vi beaktar den månatliga förskottsbetalningen. Faktureringsrytmen är följande: 

  • vattenförbrukningen under januari–mars faktureras i april 
  • vattenförbrukningen under april–juni faktureras i juli 
  • vattenförbrukningen under juli–september faktureras i oktober 
  • vattenförbrukningen under oktober–december faktureras i januari. 

Återbetalning av vattenförskott 

Om vattenförbrukningen under faktureringsperioden är mindre än det betalda vattenförskottet återbetalas skillnaden till den boende. 

  • Om du inte har någon hyresskuld eller annan skuld till Heka kan du dra av återbetalningen från din följande månads hyra. 
  • Om du har hyresskuld eller annan skuld vid faktureringstillfället kommer vi att överföra återbetalningen av förskottsbetalningen för att täcka den.  
  • Om du inte drar av återbetalningen från din hyra själv kan du begära en återbetalning av överloppsbetalningen till ditt konto när det totala återbetalningsbeloppet överstiger 10 euro. 

Om vattenförbrukningen under faktureringsperioden är högre än vattenförskottet fakturerar vi den obetalda delen var tredje månad med en så kallad kompensationsfaktura, med andra ord i vattenfakturan. 

Vattenförbrukning

Även om priset per liter vatten är litet är vattenförbrukningen en betydande kostnadspost på årsbasis, vilket också påverkar Hekas hyror. Den energi som används för att värma upp kallt vatten kostar också pengar. Minskning av vattenförbrukningen och användning av kallt vatten i stället för varmt vatten minskar kostnaderna för vattenförbrukning.

Vattnet i Helsingfors är mjukt. Använd därför tvättmedel enligt de minsta doseringsanvisningarna.