Skadedjur

Om du i din bostad, i huset eller på gården ser skadedjur ska du meddela Heka.

Silverfisk, myror och pälsängrar är rätt vanliga men ofarliga gäster i stadshem. Även vägglöss påträffas ibland. Råttor och möss trivs särskilt nära avfallskärlen.

Om du påträffar vägglöss, råttor eller andra skadedjur i din bostad, i huset eller på gården ska du göra en felanmälan om iakttagelsen. Beroende på saken ger Heka antingen råd för hur skadedjuren kan bekämpas på egen hand eller vidtar åtgärder för att bekämpa skadedjuren.

När vi har fått anmälan kallar vi in ett skadedjursbekämpningsföretag som kontrollerar situationen i din bostad. Hanteringen av ärendet kommer igång snabbast om du ringer till vår kundtjänst eller lämnar en elektronisk felanmälan via vår webbplats.

I Helsingfors stads allmänna områden såsom i parker och i gatuområden ansvarar stadsmiljösektorn för bekämpningen av råttor. Råttor som påträffas i Helsingfors parker och på gatorna kan anmälas till kundtjänsten vid stadsmiljösektorn .

tt snabbt agerande garanterar bästa möjliga resultat i bekämpningen av skadedjuren. När bekämpningsföretaget har fått uppdraget kommer dess representant till din bostad för att kontrollera läget och inleda bekämpningsarbetet genast om det behövs. Företaget ger också närmare anvisningar för vad du ska göra. I allmänhet kan skadedjursbekämpningen göras medan invånaren bor i bostaden.

Allmän information om vägglöss och bekämpning av dem

När vägglöss bekämpas i din bostad är du skyldig att noggrant följa de anvisningar som skadedjursbekämparen ger. Om du inte följer anvisningarna leder det i allmänhet till att problemet blir långdraget. Hyresvärden har också rätt att kräva att invånaren betalar kostnaderna för bekämpningen, om denne inte följt anvisningarna.

En eventuell rekommendation om att möbler ska kasseras ges alltid av skadedjursbekämparen. Heka beställer och arrangerar kasseringen av förorenade föremål. Man ska inte själv slänga saker, eftersom problemet då kan sprida sig till andra bostäder. Heka ersätter inte värdet på föremål som kasseras.

Vägglusen vistas dagtid i sängar, bakom tavlor och ryor, bakom lister och på andra lämpliga gömställen. Man lägger lättast märke till den genom de mörka avföringsfläckar som den lämnar nära de platser där den vistas. Man kan också se tomma larvskinn och äggskal.

En vägglus dör i temperaturer på under -15 eller över 52 grader. Kläder kan befrias från vägglöss i ett tvättprogram på 60 °C.

Hemmaknep för bekämpning av vägglöss fungerar sällan. Bekämpning av vägglöss kräver i allmänhet minst tre besök av ett bekämpningsföretag.Vägglössen gömmer sig i konstruktionerna, och problemet sprider sig lätt därifrån till grannbostäderna. Eftersom vägglössen klarar sig länge i konstruktionerna utan näring, bör man låta en yrkesperson sköta bekämpningen.

Skadedjursbekämparna bedömer alltid vilka åtgärder och bekämpningsmedel som behövs för den specifika bostaden. Om man har frågor om bekämpningen bör man ställa dem direkt till bekämparen.

Mata inte råttor

Mat som hälls i avloppet och bioavfall utanför sopkärlen lockar garanterat råttor. Det bästa sättet att förhindra råttorna från att spridas i din gård eller via avloppet in i ditt hem är att inte bjuda dem på godbitar. Släng alltså inte matrester i avloppet och håll omgivningen kring sopkärlen rena från löst skräp.

Det är förbjudet att mata fåglar, ekorrar eller andra vilda djur enligt Hekas ordningsregler, eftersom maten avsedd för dem även lockar råttor och andra skadedjur.