Specialbostäder

Utöver vanliga hyresbostäder har Heka 44 specialbostadsobjekt med totalt cirka 3 000 bostäder.

Specialbostadsobjekten är kompletta fastigheter avsedda för äldre och personer med funktionsnedsättning, personer i rehabilitering för missbruk och problem med den psykiska hälsan, hemlösa och övriga specialgrupper. Dessutom har Heka olika individuella stödlägenheter i hyreshusen samt tillhörande gemensamma lokaler och lokaler inom stadens social- och hälsovårdssektor.

Utöver bostäder kan specialbostadsobjekten ha olika gemensamma lokaler samt social- och hälsovårdssektorns lokaler. 

Valet av hyresgäster till specialbostäder sker på ett annat sätt jämfört med Hekas övriga hyresbostäder, eftersom det görs av Helsingfors stads social- och hälsovårdssektor

Heka hyr ut fastigheterna till stadens social- och hälsovårdssektor och ansvarar för underhållet av dem. 

I framtiden byggs fler objekt för specialboende, i samband med totalrenoveringar och nya fastigheter. Större seniorcenterprojekt pågår också i olika delar av Helsingfors.