Vår kundtjänst är stängt fredagen den 24 maj 2024. När kundtjänsten är stängt rings akuta felanmälningar till journumret 09 5767 3100.

Om din grannes boende är störande 

I staden bor man tätt, och ibland hörs tecken på att en granne bor bakom väggen. Ljuden av normalt boende hör till bostads- och radhusboende. Det är dock inte nödvändigt att tolerera av en granne överdrivet buller eller något annat som stör. Om det handlar om ett återkommande störande, anmäl det till Heka.

Vad är normalt boende, vad är orimligt störande? 

Ljuden av normalt boende hör till bostads- och radhusboende och stör därför inte boendet. Ljud från användning av dusch eller toalett eller tvätt av kläder är i stort sett normala hela tiden, liksom ljud från barn som leker under vakna timmar och ljud från normal rörelse i bostaden och i trappan, oavsett tid på dygnet.  

På natten måste högt ljud undvikas. 

Typiska exempel på ett störande liv är bland annat högljutt buller, gräl och att spela musik högt.  

Vid bedömning av en boendestörning är störningsfrekvensen avgörande. Domstolen har också ofta uppmärksammat att störningarna har förekommit nattetid. 

Vad ska man göra när en granne stör 

Om en grannes boende är störande är det bäst att börja med att sakligt berätta för den person som orsakar störningen om detta. Det kan hända att grannen själv inte ens vet att hens boende eller beteende stör andra boende i huset. 

Om störningen är mycket allvarlig eller situationen är hotfull, anmäl den till polisen. Polisen informerar inte Heka om sina besök. 

Om störningen fortsätter ofta trots påpekandet, anmäl åt Heka om den via boendesidorna (Servicebegäran – Anmäl om störande boende). Vi beaktar inte klagomål som gjorts per telefon eller anonymt. Ange i anmälan vilken typ av störning det rör sig om (datum och klockslag) samt hur länge störningen har pågått. Berätta också om du har berättat för den som har stört.  

Efter anmälan utreder vi ärendet. Efter detta kontaktar vi den person som orsakar störningen och kräver att hen ändrar sitt boendebeteende. Beroende på bostadsstörningen och antalet störningsanmälningar kan vi ge den som stör en anmärkning eller en skriftlig varning. 

Om störningarna fortsätter efter din anmälan, gör en ny skriftlig anmälan om störande boende. Därefter kan Heka upphäva eller säga upp hyresavtalet.   

Om den som stör inte lämnar bostaden frivilligt eller inte instämmer i ärendet, måste uppsägningen av hyresavtalet behandlas i tingsrätten. De som har anmält om störningen måste vara beredda att vittna under domstolsförfarandet. Endast boende som har drabbats av störningen kan vittna. I domstolsförfarandet måste de som anmält störningen klargöra alla aspekter av störningen på samma sätt som i de tidigare skriftliga anmälningarna. 

Åtgärder vidtas nödvändigtvis inte om störningen är ringa och kortvarig eller om bara en person gör anmälan. 

När störande tobaksrök kommer från grannen 

Anmäl störande rökning i ett rökfritt hus 

Om någon röker i ett rökfritt objekt i en bostad eller på bostadens balkong eller på en uteplats som hör till bostaden, i allmänna utrymmen eller på lekplatsen, är det fråga om ett avtalsbrott. Anmäl rökning på boendesidorna (Servicebegäran – Anmäl om störande boende). 

Anmäl störande rökning i ett hus som inte är ett rökfritt hus 

Om störande tobaksrök kommer från en granne in i din bostad, anmäl om det till Heka via boendesidorna (Servicebegäran – Anmäl om störande rökning). 

Enligt tobakslagen har ett bostadssamfund (t.ex. hyreshusbolag, dvs. Heka) möjlighet att ansöka hos kommunen om rökförbud på bostädernas balkonger, bostädernas uteplatser och i bostäderna.  

I enlighet med anmälan kan Heka vid behov påbörja en ansökning om rökförbud. Stadens miljötjänster beslutar om förbudet. Om myndigheten inför ett rökförbud för objektet meddelar vi åt de boende om det och sätter upp rökförbudsskyltar i huset. 

Huvudhyresgästen bär ansvaret 

Det är bra att komma ihåg att bostadens huvudhyresgäst alltid ansvarar för boendeskyldigheterna. Huvudhyresgästen ansvarar för de familjemedlemmar som bor i bostaden och sina gäster. Om till exempel en underhyresgäst dessutom orsakar störningar, riktas en varning eller vräkning till huvudhyresgästen. Detsamma gäller när bostaden har hyrts ut i andra hand eller tillfälligt överlåtits.