Vår kundtjänst är stängt fredagen den 24 maj 2024. När kundtjänsten är stängt rings akuta felanmälningar till journumret 09 5767 3100.

Upprätthållande av boendeuppgifterna 

Anmäl ändringar i bostadens boendeuppgifter till Heka för att hålla boenderegistret uppdaterat. Detta är viktigt eftersom vår underhållspersonal endast öppnar dörrarna för personer, som har antecknats i boenderegistret, om till exempel nycklarna försvinner eller har glömts hemma. Antalet boende i bostaden påverkar också storleken av vattenförskottet i de objekt där vi fakturerar för vatten baserat på förbrukningen.

Anmäl ändring i boendeuppgifterna när 

  • ett barn är född i familjen. Anmäl barnet till boenderegistret när barnet har fått ett namn. 
  • när den boendes namn ändras. Vi uppdaterar det nya efternamnet till boenderegistret, namntavlan i trapphuset och din bostads ytterdörr. 
  • någon annan än en part i hyresavtalet, till exempel en maka/make eller ett barn, flyttar in i bostaden under ditt boende.  
  • någon annan än den som hyrt bostaden flyttar ut ur bostaden, till exempel familjens myndiga barn.  

Anmäl ändringar i boendeuppgifterna med servicebegäran på Hekas boendesidor.