Vår kundtjänst är stängt fredagen den 24 maj 2024. När kundtjänsten är stängt rings akuta felanmälningar till journumret 09 5767 3100.

Hekas As Oy bostäder (bostäder i bostadsaktiebolagen)

Hekas As Oy bostäder finns i bostadsaktiebolag på olika håll i Helsingfors.

Anvisningarna på den här sidan gäller personer som bor i Hekas As Oy bostäder. Anvisningarna gäller inte personer som bor i Hekas vanliga hyresbostäder. 

Heka ansvarar inte för bostädernas disponenttjänster eller produktionen av underhålls- och städtjänster, utan dessa tjänster ordnas av det husbolag där bostaden finns. 

Bostäderna tillhörde tidigare Helsingin Asuntohankinta Oy Ab.  

Ansvarsfördelningstabell för bostäderna Hekas As Oy bostäder

I ansvarsfördelningstabellen nedan ser du vilka delar av bostaden samt underhålls- och reparationsuppgifter som hör till bostadsbolagets ansvar, vilka som Heka ansvarar för och vilka delar och uppgifter som invånaren ansvarar för. Även ansvaret för underhålls- och reparationskostnader fördelas enligt tabellen.

Som hyresgäst har du en skyldighet att ta hand om hela bostaden och alla utrymmen som hör till den, såsom förrådet och balkongen eller gården som hör till bostaden.

Du måste också omedelbart anmäla skador på bostaden till Heka samt fel och brister, vars reparation Heka ansvarar för. Du är skyldig att ersätta sådant som söndrats och andra skador som du orsakat avsiktligen eller genom ditt vårdslösa agerande, även om den skadade delen av bostaden hör till Hekas underhålls- och reparationsansvar.

Vi tar ut en avgift enligt prislistan för skadeersättning för reparationskostnaden av dylika skador. Som huvudhyresgäst ansvarar du även för skador som orsakas av dina familjemedlemmar, underhyresgäster och gäster.

Den här ansvarsfördelningstabellen gäller endast Hekas As Oy bostäder. För ansvaret i vanliga Heka-bostäder följs Hekas ansvarsfördelningstabell.

Ansökan om bostad vid bostadsaktiebolag

Nästan alla bostäder vid bostadsaktiebolagen har redan boende. Eventuellt lediga bostäder vid bostadsaktiebolagen söks från Helsingfors stad, såsom andra Heka-bostäder. Bostadsansökningarna behandlas inte vid Heka.