Reparationer och tillfälliga bostäder 

Vi reparerar våra fastigheter och bostäder med cirka ett par hundra miljoner euro per år. Varje år bygger vi om upp till tusen bostäder. Om en ombyggnad eller annan större renovering hindrar dig från att bo i bostaden ordnar vi en tillfällig bostad för våra boende under ombyggnaden.

Efter att renoveringen har slutförts kan de boende välja att återvända till den renoverade bostaden eller stanna kvar i den tillfälliga bostaden. Att erbjuda en tillfällig bostad under hela ombyggnaden är en sällsynt praxis för hyresbostadsoperatörer. 

Heka ordnar ett bostadsbyte under hela ombyggnaden 

Alla boende i fastigheten som ska byggas om erbjuds möjlighet till en tillfällig bostad. Den tillfälliga bostaden är en Heka-bostad där du också kan stanna permanent, om du av någon anledning inte vill återvända till den gamla bostaden.  

Vi informerar de boende om en kommande ombyggnad av fastigheten i god tid före ombyggnaden och flytten. För de boende ordnas vanligtvis ett informationsmöte där de kan ställa frågor och få information om framtiden.  

Cirka sex månader före flytten till en tillfällig bostad säger vi upp hyreskontraktet för den boendes nuvarande bostad och skickar en förfrågan om de boendes behov av en tillfällig bostad. Genom att svara på enkäten kan man berätta om sina egna önskemål och boendebehov. I synnerhet är det bra att berätta om tillgänglighetsbehov så tidigt som möjligt. 

Vi informerar de boende om de kommande tillfälliga bostäderna och den beräknade boendetiden i god tid före flyttdagen. Den boende som flyttar ut tecknar ett hyreskontrakt för den tillfälliga bostaden som gäller tillsvidare.  

Flytten har gjorts så enkel som möjligt för de boende: Heka ordnar både flyttlådor, flyttare och transport till platsen. De boende lämnas att packa sina egna tillhörigheter. 

Eftersom det finns ett stort behov av tillfälliga bostäder vid Heka och att ordna dem är en process med flera steg, kan vi erbjuda bara en tillfällig bostad för den boende, och den kan ligga utanför det område som den boende önskar. Om den boende så önskar kan hen även ordna en tillfällig bostad själv och ändå återvända till den renoverade bostaden. 

Den boende har rätt att återvända till den renoverade bostaden  

Den boende har rätt att återvända till sin gamla bostad efter att ombyggnaden är klar, men hen kan också stanna kvar i den tillfälliga bostaden om hen så önskar. Problem med hyresbetalning och boendestörningar kan dock hindra att återvända till sin gamla bostad.  

Vi tar reda på bostadsönskemål genom en enkät om återflyttning några månader innan renoveringen är klar.  Om den boende beslutar att återgå till den renoverade bostaden tecknas ett nytt hyreskontrakt som gäller tillsvidare.  

Den boendes ställning vid ombyggnad och rivning av huset är säkrad, eftersom inkomster och förmögenhet kontrolleras endast då bostadsbytet sker på den boendes eget initiativ. 

I alla hyreskontrakt vid Heka som börjar den 1 januari 2021 eller senare är rökning förbjudet i bostädernas inomhusutrymmen och i de utomhusområden som tillhör bostaden och som kontrolleras av den boende. Praxisen gäller även hyreskontrakten för dem som flyttar till tillfälliga bostäder. 

Vid ombyggnad förnyas nästan allt 

Vid större ombyggnader av fastigheter förnyas allt som behöver renovering, såsom inre ytor, kök, badrum, husteknik och fasader.  

Samtidigt uppdateras hustekniken, energieffektiviteten förbättras och husen görs miljövänligare. På husens tak installeras solkraftverk, ventilationen förbättras och bergvärme används om möjligt.  

Vårt mål är att genom energirenovering som görs i samband med ombyggnaderna minska energiförbrukningen vid våra objekt med 40 procent.  

Ombyggnaderna syftar till att om möjligt göra bostäderna och fastigheternas allmänna utrymmen tillgängliga. 

Även invånarna deltar i planeringen av ombyggnader. Redan från början deltar boenderepresentanten i ombyggnadens planeringsmöten och är en länk mellan de boende och entreprenören.  

Renoveringstiden för Hekas fastigheter bestäms genom långsiktig renoveringsplanering samt av konditionsbedömningar och -undersökningar som utförs i objektet. Om ett renoveringsbehov upptäcks i en behovsutredning och en konditionsundersökning, går man genom en projektplan och egentliga planer till en entreprenadtävling. Information om eventuella renoveringsplaner för det egna bostadshuset fås av boendekommittén

Helsingfors stads bostadsproduktion ansvarar för stora totalrenoveringar av Hekas objekt.