Vår kundtjänst är stängt fredagen den 24 maj 2024. När kundtjänsten är stängt rings akuta felanmälningar till journumret 09 5767 3100.

När något går sönder i bostaden

Ansvaret för reparation av bostadens delar eller möbler beror på om skadan har orsakats till följd av vanligt boende eller om hyresgästen har orsakat skadan genom sina egna handlingar.

Heka reparerar de fel som orsakats av vanligt slitage av bostaden

Med tiden förorsakar boende naturligt spår i bostaden. Detta kallas normalt slitage. Ju längre man bor i bostaden, desto mer normalt slitage förorsakas bostaden.

Om någonting i bostaden går sönder till följd av normalt slitage, reparerar Heka eller låter Heka reparera den åt dig.

Om du märker några fel eller brister i din bostad, gör en felanmälan. Vi reparerar felen så snart som möjligt efter din anmälan.

Den boende är själv ansvarig för reparation av fel som hen har orsakat

Som hyresgäst ansvarar du för reparationskostnaderna för skador som du själv har orsakat. Du är också alltid ansvarig för dina gäster och deras förehavanden i bostaden. För reparation av skador som den boende har orsakat tar vi ut en avgift i enlighet med prislistan för skadestånd.

Fördelning av underhålls- och reparationsansvar mellan Heka och den boende

Ansvarsfördelningstabellen visar vilka delar av bostaden och vilka underhålls- och reparationsuppgifter som Heka ansvarar för och vilka som hyresgästen ansvarar för. I tabellen kan du också se hur ansvaret för underhålls- och reparationskostnader delas.

Som hyresgäst är du skyldig att noggrant sköta hela bostaden och alla tillhörande utrymmen, såsom det förråd och den balkong eller den gård som hör till bostaden. Meddela omedelbart Heka om eventuella skador på bostaden och om eventuella fel eller brister som Heka är ansvarig för att reparera.

Du är skyldig att ersätta skador som orsakats genom ditt avsiktliga eller vårdslösa agerande, även om den skadade delen av bostaden faller under Hekas underhålls- och reparationsansvar. För reparation av sådana skador tar vi ut en avgift i enlighet med prislistan för skadestånd. Som huvudhyresgäst ansvarar du även för skador som orsakats av dina familjemedlemmar, underhyresgäster och gäster.

Ansvarsfördelningstabell

Ändringsarbeten och apparater som tillhör den boende

Du får endast göra ändringsarbeten i bostaden med ett skriftligt tillstånd från Heka som beviljats i förväg. Observera att tillståndet inte nödvändigtvis kan ges. Tillståndet ska bifogas till hyresavtalet. Även vissa installationer och bortkopplingar av utrustning kan kräva att du kontaktar Heka.

Du kan vara skyldig att återställa bostaden när du flyttar ut. Vid utflyttning måste du eventuellt lämna kvar de ändringar som gjorts i bostaden utan ersättning. När du funderar på ett ändringsarbete eller installation av en utrustning, läs tabellen nedan och anvisningarna på Hekas webbplats.

I kolumnen Beakta står vad du måste beakta i samband med ändringsarbetet eller installationen. Den boende ansvarar för kostnaderna för ändringsarbeten och utrustningsinstallationer i enlighet med tabellen.