Avfallsrum och sortering

Noggrann sortering minskar kostnaderna för avfallshantering, eftersom Heka debiteras en lägre avgift för insamling av sorterat avfall än för blandat avfall. Var och en ansvarar själv för rätt återvinning av sin elutrustning, elektronik, sina möbler, textilier och liknande avfall.

Heka faktureras separat för föremål och soppåsar som lämnas utanför sopkärlen.

Bekanta dig med sorteringsanvisningar

Vilket skräp hör hemma i vilket kärl? Vad ska man göra med avfall för vilket det inte finns något lämpligt kärl i avfallsrummet? Bekanta dig med aktuella sorteringsanvisningar på HRM:s webbplats. Där hittar du också information om återvinningstjänsterna i Helsingfors.

Följ sorteringsanvisningarna

I avfallsrummen i Hekas byggnader finns det separata kärl för bioavfall, papper, kartong, glas, metall, plastförpackningar och blandat avfall. Enligt ordningsreglerna måste avfallet tas till de platser som är reserverade för det och sorteringsanvisningarna måste följas.

Det finns många bra anledningar till sortering:

  • Insamling av sorterat avfall är billigare än blandat avfall. Noggrann sortering minskar avfallshanteringskostnaderna som påverkar de boendes hyror.
  • Återvinningsbart avfall som har sorterats i rätt sopkärl kommer till användning till exempel som industriella råvaror. Du sparar naturresurser med små vardagliga gärningar.
  • Felaktigt sorterat avfall och stora föremål som lämnas utanför sopkärl, såsom möbler och elektronik, orsakar extra sopkostnader, vilket också återspeglas i hyrorna.
  • Farligt avfall, såsom batterier, ackumulatorer, lågenergilampor, målarfärg, lösningsmedel och nyårslyckor, är ett hot mot hälsa och miljö när de hamnar på fel plats.

HRM:s avfallsguide hjälper till med sorteringsproblem.

Avfallsrum

Det är viktigt att hålla avfallsrummet rent, eftersom bioavfallet utanför sopkärlen lockar råttor. En smutsig sopstation är också en hygienrisk och gör det inte särskilt bekvämt att ta ut soporna. Bortskaffande av föremål som lämnats i avfallsrummet och sopsäckar som lämnats utanför sopkärlen medför extra kostnader för Heka.

Gör så här i avfallsrummet:

  • Stäng soppåsen med blandavfall för att förhindra att skräp hamnar ut ur påsen i avfallsrummet eller på gården.
  • Packa bioavfallet i nedbrytande förpackningar, såsom tidningspapper, en papperspåse eller en bioavfallspåse du köpt i en butik.
  • Packa upp eller platta till kartong- och pappförpackningarna och packa dem inuti varandra. Detta gör att insamlingskärlen kan fyllas tätt och sopbilen transporterar inte bara luft.
  • Stäng locket på sopkärlet för att hålla skräp i kärlet och undvika att locka råttor eller andra djur.
  • Sopkärlen närmast avfallsrumsdörren fylls vanligtvis först. Om det finns flera kärl för samma avfallstyp i avfallsrummet, fyll dem jämnt.
  • Möbler, hushållsapparater eller andra stora föremål som inte längre används samt farligt avfall hör inte till avfallsrummet. Ta reda på var du kan ta dem på HRM:s webbplats .

Problem i avfallsrummet?

Den korrekta tömningsrytmen för sopkärlen hjälper till att hålla avfallsrummet rent och sparar på avfallshanteringskostnaderna. Om du tycker att sopkärlen töms för sällan eller för ofta eller att sopkärlen inte har tömts eller att en armatur eller ett sopkärl i avfallsrummet eller dörren till rummet har gått sönder, lämna en felanmälan. 

Bli av med möbler och annat stort avfall

Visste du att Heka faktureras separat för föremål och soppåsar som lämnas utanför sopkärlen? Avlägsnandet av TV-apparater, madrasser, kaffebryggare och andra föremål som inte tillhör fastighetens sopkärl orsakar en betydande kostnad varje år, vilket återspeglas i hyrorna.

Var och en ansvarar själv för rätt återvinning av sin elutrustning, elektronik, sina möbler, textilier och liknande avfall. De får inte lämnas i avfallsrum eller på flak vid gårdstalkon.

Onödiga användbara föremål bör säljas eller doneras, till exempel via Återvinningscentralen eller återvinningsgrupper på sociala medier. Om ett föremål är trasigt eller på annat sätt oanvändbart, se på HRM:s webbplats vart du kan leverera det för återvinning. 

Bekanta dig med ditt bostadshus avfallsinformation

På bostadshus- och invånarsidorna på vår webbplats kan du bekanta dig med mängden avfall på ditt bostadshus, kostnaderna för avfallshantering och dagarna för tömning av avfallskärlen. Informationen visas inte enligt sopstation, utan informationen om hela bostadshuset visas i samma diagram eller tabell.

Avfallsinformation syns inte för bostadshus med rörinsamlingssystem (IMU, RODE och RÖÖRI). Dessa finns främst på Busholmen, i Fiskehamnen och på Kronbergsstranden.