Att betala hyran och de övriga avgifterna  

Betala hyran och eventuella andra avgifter som tas ut varje månad senast den fjärde varje månad. Det enklaste sättet att sköta hyresbetalningen är med en e-faktura.

Förfallodagar 

Betala hyran för dina bostad senast den fjärde varje månad. Vanligtvis har eventuella andra avgifter, såsom bilplats- och bastuavgiften, samma förfallodag som hyran. 

Betalningsuppgifter  

Vi skickar ut en samlingsfaktura för nästa års hyror och eventuella andra återkommande avgifter i december. I samlingsfakturan hittar du kontot till vilket hyran och de övriga avgifterna betalas. Använd samlingsfakturans referensnummer när du betalar hyran. 

Du kan alltid kontrollera statusen för din hyra och dina övriga avgifterna samt uppgifterna om betalningen på Hekas boendesida. 

Om du har frågor om avgifterna för boendet ska du kontakta vår kundtjänst till exempel via boendesidan. 

Förskott på vattenavgiften 

Om du betalar för vattnet enligt din förbrukning lägger vi till ett förskott på vattenavgiften på din hyresfaktura. Förskottet uppgår till 15 euro per person och baseras på antalet personer i hushållet enligt boenderegistret. 

Övriga avgifter 

Om du hyr en bilplats eller någon annan parkeringsplats av Heka eller om du har ett avtal om bastutid, läggs avgifterna för dessa på din månatliga hyresfaktura.

Vi tar inte ut en deposition, alltså en så kallad garantihyra, av våra hyresgäster.

Ta e-fakturan i bruk

E-fakturan är ett enkelt och ekosmart sätt att ta hand om hyresbetalningen. Fakturan kommer direkt till din nätbank och alla betalningsuppgifter finns automatiskt rätt på fakturan och du kan inte knappa in fel uppgifter.

Ibruktagandet av e-fakturan minskar även miljöbelastningen eftersom det minskar på onödigt slöseri med papper och naturresurser. Pappersfakturans klimatkonsekvenser är i genomsnitt fyrdubbla jämfört med en e-faktura.

Ta e-fakturan i bruk i din nätbank genom att leta upp punkten ”e-faktura”. Sök upp fakturaavsändaren ”Helsingin kaupungin asunnot Oy”, välj ditt eget området från listan och fyll i uppgifterna på blanketten. Godkänn avtalet för att i fortsättningen få fakturorna direkt till din nätbank.

Om du vill göra ändringar i din e-fakturabeställning eller vill avsluta din e-fakturabeställning gör det tidigast dagen efter den ursprungliga e-fakturabeställningen.

Noggranna uppgifter om ibruktagandet av e-fakturan hittar du på din banks webbplats.

Bostadsbidrag

Om du får bostadsbidrag ska det styras in direkt på hyresvärdens, dvs. Hekas konto. Vid behov får Heka ge FPA och socialmyndigheterna information om hyresgästens hyresbetalning.