Vår kundtjänst är stängt fredagen den 24 maj 2024. När kundtjänsten är stängt rings akuta felanmälningar till journumret 09 5767 3100.

Parkering

Parkera din bil endast på markerade parkeringsplatser. Olovlig parkering kan orsaka farliga situationer och störa tillträdet till fastighetens lokaler. Beroende på fastigheten kan du hyra en bilplats antingen på en parkeringsplats, i ett garage eller i en parkeringshall. Vid en del av Hekas objekt finns det bilplatser för laddning av elbilar.

De boende i vissa hus kan ha en bilplats i ett parkeringshus eller i en parkeringshall av ett separat regionalt parkeringsbolag eller på en parkeringstomt.

Bilplatser, bilhallar och garage

Parkeringsplatser är endast avsedda för fordon som är i bruk. Övergivna eller avställda fordon eller delar av dem får inte förvaras på fastighetsområdet och fordonets ägare ansvarar för kostnaden för borttagning av dem. Långvarig uppställning av fordon på fastighetsområdet, även på hyrda bilplatser, är i regel inte tillåtet.

Fordonet ska rymmas på bilplatsen, även på längden, och det får inte försvåra andra personers användning av sina fordon.

Om det finns lediga parkeringsplatser kan du också hyra en för cykelförvaring.

Det är förbjudet att ladda elbilar i värmestolpen.

Garagen är avsedda för förvaring av motorfordon och varor relaterade till deras användning. Det är förbjudet att använda garaget för något annat ändamål. Det är förbjudet att i garaget förvara brandfarliga vätskor och gaser utöver bränslet i fordonets bränsletank.

Bokning av bilplats och avgifter

Du kan se lediga bilplatser vid ditt objekt och skicka en bokningsförfrågan via Hekas boendesidor.

Ett skriftligt avtal ingås om hyran av bilplats. Hyran för bilplatsen betalas oftast varje månad i samband med bostadshyran.

Bilplatsavtalet sägs alltid upp skriftligen till exempel via boendesidorna. Uppsägningstiden för bilplatsen är en kalendermånad.

Laddningspunkter för elbilar

Det är förbjudet att ladda elbilar i värmestolpar på våra parkeringsplatser. Vid en del av Hekas objekt finns det bilplatser för laddning av elbilar.

Användaren av laddningsplatsen ska registrera sig till tjänsten Virta och får då en RFID-identifikation. Med identifikationen kan man ladda bilen inte bara på sin egen plats, utan också på alla laddningspunkter som är anslutna till tjänsten Virta. Tjänsten Virta debiterar användaren för el som används på olika laddstationer, inklusive den el som använts på Hekas laddningsplats.  

Om du behöver en laddstation, kontakta vår kundtjänst. Vi tar reda på om det finns en ledig laddstation vid ditt objekt. 

Gästplatser

Gästplatserna är endast avsedda för kortvarigt bruk av dem som besöker huset. Gästplatserna är oftast markerade med skyltar och har en begränsad parkeringstid. Om det inte finns några markerade gästplatser, måste gästerna parkera enligt trafikreglerna på gatan. 

Olovlig parkering

Parkering på privat område utan fastighetsägarens eller -innehavarens tillstånd är förbjudet. Villkoren för parkeringen framgår av vägskyltarna eller andra skyltar i området. Kommunal eller privat parkeringsövervakning kan ta ut en avgift för olovlig parkering.

En bil som parkerats olovligt i fastighetens område, särskilt på service- eller räddningsvägar, utgör en säkerhetsrisk. Ett olovligt parkerat fordon som orsakar fara eller en långvarig olägenhet kan bogseras bort på fordonsinnehavarens bekostnad.

Servicekörning

Tillåten servicekörning till tomten är

  • nödvändig körning med anknytning till underhåll och övervakning av fastigheten
  • distributionstrafik och transport av tunga föremål eller föremål som på annat sätt är svåra att bära
  • transport av personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet
  • upphämtning och avlämning av kund med taxi
  • körning av fordon när föraren har nedsatt rörelseförmåga.

Motor- och kupévärmare

Observera ordningsreglerna och eventuella husspecifika anvisningar när du använder motor- och kupévärmare. Undvik onödig användning av värmare. Användning av motorvärmare rekommenderas om utomhustemperaturen är under fem grader.

Låt aldrig värmarens kablar hänga i eluttaget då kabeln inte används. Se till att uttagets lock alltid är låst och koppla ur värmarkabeln ur eluttaget efter användning. Underhållspersonalen har rätt att ta tillvara hängande kablar och kablar som inte är i skick. Du kan fråga Hekas kundtjänst om att få dem tillbaka.

Användning av kupévärmare på en bilplats utrustad med en elstolpe kan vara förbjudet eftersom elsystemet inte klarar den nödvändiga strömmen. Fråga vår kundtjänst om en kupévärmare kan användas på din bilplats. Samtidigt informeras om dess tillåtna effekt.