Bostadens utomhuslokaler och förråd 

Håll bostadens balkong eller gård ren och förrådet som tillhör bostaden låst.

Balkong 

Ta hand om din balkong. 

 • Håll balkongen ren och fri från skräp. På balkongen får du inte förvara föremål som ökar brandbelastning eller stör miljön. Använd inte balkongen som förråd eller för att förvara avfall. 
 • Ta bort snön på vintern, men var försiktig när du skottar snö från balkongen. Kontrollera att det inte finns någon under balkongen och var noga med att inte söndra balkongens beläggning.  
 • Det är förbjudet att tvätta balkongen med rinnande vatten. 
 • Låt inte skräp komma in i dräneringshålen. 
 • Förvara inte våta mattor på det målade balkonggolvet eftersom de skadar färgytan. 
 • Om din balkong är inglasad, rengör glasen regelbundet om du kan göra det på ett säkert sätt. Den boende ansvarar för att tvätta de fasta balkongglasens yttre ytor.  
 • Bränn inga marschaller på balkongen – de kan orsaka brand. 
 • Placera blomlådorna på insidan av räckena så att de inte faller.  
 • Solskydd och liknande skyddsutrustning måste vara ordentligt fastsatta. Borra dock inte hål i balkongkonstruktionerna.  
 • Se till att barn eller sällskapsdjur inte klättrar på balkongen. 
 • Skaka eller borsta inte kläder och andra textilier utanför räckena så att skräp och damm flyger med vinden till balkongerna på de nedre våningarna. 
 • Släng inte cigarettfimpar från balkongen.  
 • Om dina balkongdörrar har träkarmar, håll dem inte öppna kontinuerligt eftersom de kan skadas.  
 • Det är förbjudet att mata fåglar, ekorrar och andra vilda djur på balkongen. 

Installering av egna balkongglas och kattnät 

Tyvärr är det inte tillåtet att installera balkongglas på egen hand på egen bekostnad. För att förhindra att katten eller annat sällskapsdjur rymmer kan ett färdigt så kallat kattnät installeras på balkongen, som inte kräver permanent fastsättning på balkongkonstruktionerna. 

Bostadsgården 

Om en gård tillhör din bostad ska du själv ta hand om arbetena på den, såsom rengöring, snöarbeten, gräsklippning och andra grönarbeten. Du kan plantera blommor, grönsaker och örter i marken på din egen gård, men inte buskar, träd eller klätterväxter som fäster sig på husets konstruktioner. 

När den boende flyttar ut lämnar hen sina egna planteringar på plats utan ersättning eller återställer gården till ursprungligt skick. 

Det är förbjudet att mata fåglar och andra vilda djur, eftersom den mat som är avsedd för dem också lockar råttor och andra skadedjur till gården. 

Lösöresförråd 

I bostaden ingår ett separat lösöresförråd som numrerats efter bostaden. På förrådets dörr finns låsram redo för ett hänglås som du själv måste skaffa. 

Det är bra att hålla förrådet låst även då det är tomt, eftersom det förhindrar missbruk av utrymmet. I lösöresförråden förvaras egendom på egen risk.  

I de ouppvärmda förråden bör du inte förvara föremål som är känsliga för fukt. Ett bra sätt för att undvika skador vid vattenskador är att placera den egendom som förvaras i källaren cirka 10 cm högt. Förvara inte brännbara vätskor eller gaser i förrådet. Du kan förvara endast en uppsättning av bildäck i ditt förråd. 

När den boende flyttar ut ska hen tömma de skåp och förråd som tillhör bostaden.  

Källare 

I äldre byggnader kan bostaden ha en kylförråd i källaren numrerad enligt bostaden. Det är endast avsett för förvaring av livsmedel. Skaffa ett eget hänglås på källarförrådets dörr och håll dörren låst.