Nyheter

Stridsåtgärdernas konsekvenser för Heka den 1 och 2 februari

01.2.2024 09:05

Stridsåtgärderna som planerats för torsdagen den 1 februari och fredagen den 2 februari kan påverka även Hekas verksamhet.

Stridsåtgärdernas konsekvenser för Heka den 1 och 2 februari

Stridsåtgärderna som planerats för torsdagen den 1 februari och fredagen den 2 februari kan påverka även Hekas verksamhet.

Heka inleder omställningsförhandlingar

Flytta elförbrukning utanför förbrukningstopparna – Energispartips för vardagen

Hej! Visste du att Heka har webbplatser på svenska?

Heka har omfattande svenskspråkiga webbplatser där du hittar mycket information om Heka och att bo i Heka.

Hekas styrelse bekräftade hyrorna för 2024

Hekas styrelse bekräftade hyrorna för 2024 i sitt möte 8.12.2023. De nya hyrorna träder i kraft den 1.1.2024. Heka fastställde hyrorna på nytt eftersom Helsingfors stadsstyrelse beslutade stödja Heka 17 miljoner euro år 2024. Nästa år är medelhyran för Hekas vanliga bostäder 13,66 euro per kvadratmeter per månad, medan medelhyran i år är 12,60 euro.

Läs Hima-boendemagasinets artiklar på svenska

Den sista Hima-boendemagasinet för året kommer att distribueras till Heka-hem inom kort. Vi har publicerat fyra artiklar från magasinet på svenska på vår webbplats. Nedan hittar du länkar till de svenskspråkiga webbartiklarna.

Heka fastställer hyrorna för 2024 på nytt

Helsingfors stadsstyrelse beslöt 27.11.2023 att stödja Heka och Haso för att dämpa höjningarna av hyror och bruksvederlag år 2024. Hekas andel är 17 miljoner euro av kapitaliseringen på totalt 20 miljoner euro. Inverkan av kapitaliseringen på Hekas medelhyra är 0,45 €/m2/mån.

Ilmakuva, kerrostalojen kattoja ja puita

Beslut om Helsingfors stads eventuella understöd till Hekas invånare fattas i november 

Undantag i kundtjänstens öppettider i november

Bedrägeri meddelanden är på gang

Det finns bedrägeri sms-meddelanden, varav några syftar till att styra hyresbetalningen till ett bluffkonto. Heka skickar aldrig information om hyresbetalning via sms. Du kan alltid kolla betalningsinformation på våra boendesidor.