Nyheter

Förenhetligandet av hyresavtalen inleds först på hösten

11.6.2024 15:33

Tidtabellen för förenhetligandet av hyresavtalen senareläggs lite. Enligt den ursprungliga tidtabellen skulle förenhetligandet inledas i slutet av maj. Ändringen i tidtabellen beror på vårt kunddatasystem.

Förenhetligandet av hyresavtalen inleds först på hösten

Tidtabellen för förenhetligandet av hyresavtalen senareläggs lite. Enligt den ursprungliga tidtabellen skulle förenhetligandet inledas i slutet av maj. Ändringen i tidtabellen beror på vårt kunddatasystem.

I Degerö färdigställs i slutet av juli ett nybygge – Bostadssökningen börjar 30.4.

Husen har totalt 81 lägenheter, allt från ettor till familjebostäder på hundra kvadratmeter.

Heka förenhetligar hyresavtalen – samma avtalsvillkor möjliggör bättre boendetrivsel

Vi förenhetligar hyresavtalen för våra boende stegvis senast i 2026. Vi uppdaterar innehållet i hyresavtalen så att alla hyresgäster i fortsättningen har samma villkor i hyresavtalet. Vi ingår ett nytt hyresavtal med våra hyresgäster gällande de nuvarande bostäderna. Det nya avtalet ersätter det tidigare avtalet. Förenhetligandet ändrar vissa villkor i hyresavtalet, men påverkar inte hyresnivån för bostaden.

Kundtjänstens sommaröppettider gäller från den 1 april 2024

Sommaröppettiderna för Hekas kundtjänst gäller till och med den 31 augusti 2024.

Stridsåtgärdernas konsekvenser för Heka den 1 och 2 februari

Stridsåtgärderna som planerats för torsdagen den 1 februari och fredagen den 2 februari kan påverka även Hekas verksamhet.

Heka inleder omställningsförhandlingar

Flytta elförbrukning utanför förbrukningstopparna – Energispartips för vardagen

Hej! Visste du att Heka har webbplatser på svenska?

Heka har omfattande svenskspråkiga webbplatser där du hittar mycket information om Heka och att bo i Heka.

Hekas styrelse bekräftade hyrorna för 2024

Hekas styrelse bekräftade hyrorna för 2024 i sitt möte 8.12.2023. De nya hyrorna träder i kraft den 1.1.2024. Heka fastställde hyrorna på nytt eftersom Helsingfors stadsstyrelse beslutade stödja Heka 17 miljoner euro år 2024. Nästa år är medelhyran för Hekas vanliga bostäder 13,66 euro per kvadratmeter per månad, medan medelhyran i år är 12,60 euro.

Läs Hima-boendemagasinets artiklar på svenska

Den sista Hima-boendemagasinet för året kommer att distribueras till Heka-hem inom kort. Vi har publicerat fyra artiklar från magasinet på svenska på vår webbplats. Nedan hittar du länkar till de svenskspråkiga webbartiklarna.