Vår kundtjänst är stängt fredagen den 24 maj 2024. När kundtjänsten är stängt rings akuta felanmälningar till journumret 09 5767 3100.

Hussäkerhetsverksamhet

Hussäkerhetsverksamheten är ett samarbete mellan de boende, Hekas personal och räddningsmyndigheter, som syftar till ett säkert och välfungerande bostadshus och gårdsområde.

I Heka-husen leds hussäkerhetsverksamheten av hussäkerhetsansvariga och säkerhetsteamet.  

En hussäkerhetsansvarig och en suppleant för hen väljs på boendestämman. Dessutom utses en skyddsrumsansvarig för fastighetens skyddsrum och en suppleant för hen.  

De områdesspecifika säkerhetsteamen samlas av objektens säkerhetsansvariga. Det kan finnas flera säkerhetsteam i områdena. Beslutet om säkerhetsteamens verksamhetsområde och sammansättning fattas av Heka. Varje säkerhetsteam väljer en teamledare bland dem. 

I säkerhetsfrågor bör du i första hand kontakta den säkerhetsansvarige för ditt hus. Om ingen har utsetts kan du ställa frågor till den person som ansvarar för Hekas säkerhet. Lämna dock felanmälningar i första hand via Hekas webbplats eller genom att ringa felanmälningsnumret för ditt objekt.