Vår kundtjänst är stängt fredagen den 24 maj 2024. När kundtjänsten är stängt rings akuta felanmälningar till journumret 09 5767 3100.

Minneslista för den som flyttar

Det finns mycket att ta hand om när man flyttar. Använd som hjälpmedel checklistor för den som flyttar in till eller ut från Heka.

För en ny boende

Välkommen till ditt nya hem! Vi hoppas att du trivs och att ditt boende är bekymmersfritt. Innan du blir hemmastadd, ta hand om dessa saker som är ditt ansvar som inflyttare:

  • Anvisningar om flyttdagen och hämtning av nycklarna får du efter att hyresavtalet har undertecknats.
  • Gör en lagstadgad flyttanmälan till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata tidigast en månad före flyttdagen och senast en vecka efter flyttningen. Även tillfälligt boende som varar i över tre månader ska anmälas till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.
  • Gör ett elavtal för din bostad i god tid före flyttdagen.
  • Anmäl din nya adress till din arbetsplats, ditt barns dagvårdsplats, din bank och andra parter som behöver dina adressuppgifter.
  • Skaffa en hemförsäkring som uppfyller dina behov eller uppdatera din nuvarande hemförsäkring för att täcka din nya bostad.
  • Om du vill kan du komma överens med Posti om tidsbestämd eftersändning av ditt post till din nya adress.
  • Meddela Heka att du har flyttat in, så kommer dina uppgifter att läggas till i boenderegistret. Om dina uppgifter inte finns i boenderegistret kan fastighetsskötaren inte öppna dörren åt dig vid behov. Det enklaste sättet att anmäla är genom att lägga till en servicebegäran via boendesidorna . Ange samtidigt vilket/vilka namn du vill ha på namntavlan bredvid ytterdörren och på dörren till lägenheten.

Om en person som inte är part i hyresavtalet senare flyttar in i den Heka-bostad som du hyrt (till exempel din make eller ditt barn), anmäl inflyttningen till Heka. Anmäl den nya boenden till boenderegistret på Hekas boendesidor.

Gör en inflyttningskontroll

Gör en inflyttningskontroll i din bostad och fyll i blanketten för inflyttningskontroll på boendesidan inom 14 dagar efter hyresavtalets startdatum. Om du inte kan hantera ärendet elektroniskt, be vår kundtjänst om en pappersblankett.

Bekanta dig med de tjänster och gemensamma lokaler som din bostadsfastighet erbjuder

På Hekas webbplats och boendesidor hittar du information om de gemensamma lokalerna och tjänsterna i ditt bostadshus. Det lönar också sig att kontakta husets boendekommitté. De kan ge dig information om till exempel hur man bokar klubbrum och om de boendes gemensamma verksamhet.

Om information om var du kan hitta husets tvättstuga och andra gemensamma lokaler inte finns på boendesidorna, kan du fråga Hekas kundtjänst om dem.

Behöver du en bilplats eller bastutid? Bekanta dig med de tilläggstjänster för de boende som står till buds och läs anvisningarna om hur man bokar dem.

När du flyttar från Hekas bostad

Om du ska flytta ut från Hekas bostad, säg upp ditt hyresavtal och andra avtal i tid, gör en flyttanmälan och kom överens om återlämnande av nycklarna.

Gör flyttanmälningar

Gör en lagstadgad flyttanmälan till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Observera att de flyttanmälningar som görs till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata inte överförs till Heka. Anmäl personen som flyttar ut från Hekas bostad separat, i första hand via boendesidorna.

Återlämna alla bostadens och fastighetens nycklar

Återlämna alla nycklar till bostaden och eventuella andra nycklar du har, såsom husmorsnyckeln, garagenycklar, nycklar till bilplatsens värmestolpe och nycklar till husets tvättstuga, enligt de anvisningar du fått från Heka. Om du har installerat ett säkerhetslås på din dörr och lämnar det på plats när du flyttar ut, lämna även nycklarna till det till oss.

Avsluta ditt elavtal så slipper du betala bostadens elräkningar i onödan efter att du har flyttat. Uppdatera din hemförsäkring till din nya adress.

Kom ihåg flyttstädningen

Hyresgästen ansvarar för slutstädningen när hyresavtalet löper ut. Om flyttstädningen inte utförs har Heka rätt att debitera hyresgästen för den enligt prislistan för skadestånd.

Vid utflyttning se till att du tar med alla dina egna tillhörigheter från bostaden, källaren, balkongen samt cykel- och barnvagnsförråden.

Föremål som du inte längre använder får inte slängas i sophuset eller lämnas i trappuppgången, utan de ska tas till Sortti-stationen eller återvinningsstationen.

I flyttstädningen ingår

Reparation av spår av egna installationer

Bostaden ska i alla avseenden återställas i det skick den befann sig i före hyresgästens självständiga ändringsarbete, om inte annat överenskommits med Heka.

Om du har installerat en säkerhetskedja, ett dörröga eller ett säkerhetslås på din dörr och inte vill lämna dem på plats, installera lämpliga skydd på dörren och reparera de eventuella spår som lämnats av säkerhetskedjan.

Om du har installerat en egen diskmaskin i bostaden, sätt tillbaka skåpet som ursprungligen ingick i köksinredningen. För att undvika vattenskador, se till att vatten- och avloppsanslutningarna är pluggade när du tar bort diskmaskinen och tvättmaskinen. Mer information om pluggning får du hos Heka.

Lämna tillåtna egna konstruktioner och planteringar på bostadsgården på plats när du flyttar, om du inte har kommit överens om något annat med Heka.

Bostadsinspektion

Vi granskar  bostadens skick i samband med att hyresavtalet upphör. Vi fakturerar hyresgästen för de skador som orsakats av oaktsamhet eller uppsåt..

Hyresgästen är inte ansvarig för vanligt slitage av bostaden. Enligt lagen är hyresgästen under hyresförhållandet skyldig att utan dröjsmål anmäla eventuella skador. Om hyresgästen inte anmäler skadorna kan hyresgästen tvingas att betala reparationskostnader.

När du själv fortsätter att bo i bostaden som huvudhyresgäst, men någon annan än din avtalspartner flyttar ut, som till exempel familjens barn som blivit myndig, , ska du anmäla utflyttningen till Heka genom boendesidorna. På detta sätt hålls boendeinformationen i boenderegistret uppdaterad.