Vår kundtjänst är stängt fredagen den 24 maj 2024. När kundtjänsten är stängt rings akuta felanmälningar till journumret 09 5767 3100.

Tillgänglighetsutlåtande

Det här tillgänglighetsutlåtandet gäller tjänsten www.hekaoy.fi. Rapporten upprättades den 29 augusti 2023 och bygger på en självutvärdering. Den här nättjänsten uppfyller till största delen de tillgänglighetskriterier.

Icke tillgängligt innehåll, upptäckta brister

  • Vår sida har icke-dekorativa bilder som saknar alternativ text.
  • Det finns pdf-filer på vår hemsida med tillgänglighetsproblem.
  • Det finns videor länkade till vår webbplats som saknar undertexter och beskrivande tolkning.

Om du inte känner att du får webbplatsens innehåll i ett tillgängligt format kan du begära information med hjälp av responsblankett. Vi försöker svara på förfrågan i rimlig tid.

Upptäckte du brister i tillgängligheten i vår digitala tjänst?

Låt oss veta, så gör vi vårt bästa för att åtgärda bristerna. Du kan meddela oss brister i tillgänglighet:

Tillgänglighetsrespons

Med den här blanketten kan du anmäla respons om webbplatsens tillgänglighet.

Bekanta dig med dataskyddspraxis

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker brister i webbplatsens tillgänglighet, lämna först feedback till oss, det vill säga webmastern. Vi återkommer till dig inom 14 dagar. Om du inte är nöjd med vårt svar eller om du inte får något svar alls inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland . På webbplatsen för Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns exakta anvisningar om hur du gör en anmälan och hur ärendet behandlas.

Kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheten:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi
saavutettavuus@avi.fi
telefonnummer: växel 0295 016 000.