Dataskyddspolicy

Heka tar i all sin verksamhet hänsyn till korrekt behandling av personuppgifter samt skydd av personuppgifter och integritet.

Hekas dataskyddspolicy definierar de praxis och principer enligt vilka Heka samlar in, använder, lagrar, underhåller, överlämnar och raderar personuppgifter.

Genom vår dataskyddspolicy tryggar vi privatpersoners rättigheter när det gäller behandling av personuppgifter samt säkerställer att skyldigheterna kring behandlingen av personuppgifter uppfylls.

Hekas dataskyddspolicy grundar sig på gällande EU-lagstiftning och nationell lagstiftning om personuppgifter och dataskydd, samt gällande riktlinjer och rekommendationer som utfärdas av dataskyddsmyndigheterna.

Grund för behandlingen av personuppgifter

Hekas affärsverksamhet kräver behandling av personuppgifter.

Heka fungerar som personuppgiftsansvarig. Heka tar hand om att allmänna dataskyddsprinciper och rättsliga skyldigheter vid behandling av personuppgifter följs när Heka behandlar personuppgifter.

Behandling av personuppgifter och dess livscykel

När vi behandlar personuppgifter tar vi hänsyn till personuppgiftens hela livscykel.

Vi strävar efter att säkerställa riktigheten av de personuppgifter vi använder. Den främsta informationskällan till personuppgifterna är personen själv eller någon annan pålitlig källa.

Vi tar hänsyn till datasäkerhetens väsentlighet vid behandlingen av personuppgifter.

Hekas dataskyddsorganisation

Heka har en utsedd dataskyddsorganisation, och med den vi vill säkerställa korrekt behandling av personuppgifter på bästa möjliga sätt.

Heka har utsett en dataskyddsansvarig som leder och utvecklar genomförandet av dataskyddet hos Heka.

Heka har en dataskyddsgrupp där Hekas viktigaste affärstransaktioner finns representerade.

Dataskyddskontaktpersoner har utsetts vid områdeskontoren.

Dataskyddet är en angelägenhet för alla på Heka

Heka anordnar dataskyddsutbildningar för sina anställda. Hekas anställda får anvisningar och informeras om dataskydd och relaterade förändringar på Hekas intranät.

Stärkande och uppdatering av dataskyddspolitiken

Helsingfors stads bostäder Ab:s styrelse har bekräftat denna dataskyddspolitik den 10 april 2018 och uppdaterat dataskyddspolitiken den 24 februari 2021.