Ärendehantering och kundtjänst

Under boendet kan du uträtta de flesta ärenden på våra boendesidor. Vår kundtjänst hjälper dig i alla situationer relaterade till boendet.

Uträtta ärenden smidigt på boendesidorna

Under boendet kan du uträtta alla ärenden på våra boendesidor när det passar dig bäst. På boendesidorna kan du bland annat kontrollera uppgifterna om och statusen för din hyresbetalning, kontakta vår kundtjänst, lämna in en felanmälan, boka en bilplats och bastutid samt uträtta ärenden relaterade till förändringar i boende och avtal.

Anvisningar för användning av boendesidorna

Felanmälan och jour

Kontakta vår kundtjänst

  • På boendesidorna kan du hantera alla boenderelaterade kontakter oavsett tid på dygnet.
  • Vår kundtjänst hjälper dig via telefon med alla ärenden relaterade till boende på vardagar. Telefontjänsten är tillgänglig måndag till fredag kl. 9–12, på numret 09 5767 3000 .
  • Samtalets pris är din mobiloperatörs mobilavgift eller lokalsamtalsavgift när du ringer från fast nätverk. Samtalen spelas in.
  • Om du inte har tillgång till boendesidorna därför att du handlägger ärenden med fullmakt för annan persons räkning eller att du handlägger ärenden om dödsboet kan du skicka ett mejl till oss på adressen asiakaspalvelu@hekaoy.fi . Annars kontakta oss gärna via boendesidorna.

Bostadsansökningarna behandlas inte vid Heka. Hekas kundtjänst har ingen rådgivning om att söka bostad och kan inte påverka handläggningen av bostadsansökningar. Om du behöver hjälp med att fylla i bostadsansökan, kontakta rådgivningen för ansökan om hyresbostad.

Uträtta ärenden på vår kundtjänst

Kundtjänsten på Viborgsgatan 2 betjänar tisdagar kl. 9–15 utan tidsbokning. Med tidsbokning betjänar vi onsdagar kl. 9–12 och torsdagar kl. 12–15. Kundtjänsten är stängd måndagar och fredagar.

Att uträtta ärenden för en annan person med fullmakt

Med fullmakten kan du ge en annan person fullmakt att sköta dina ärenden.