Vår kundtjänst är stängt fredagen den 24 maj 2024. När kundtjänsten är stängt rings akuta felanmälningar till journumret 09 5767 3100.

Klubbrum

Nästan alla Hekas fastigheter har klubb- och hobbyrum som är avsedda för de boende.

De boende kan också inreda och utveckla klubbrum själva med anslaget för boendeverksamhet. 

Det är bra att ta fram gemensamma aktiviteter till klubbrum bland de boende på boendestämmor eller i applikationen Heta. I klubbrummen kan man ordna många slags aktiviteter, såsom möten med kaffeservering, fastlags- eller valborgsjippon, julfester, småskalig motion eller läxklubbar för barn.  

Om användningen av lokalerna beslutar boendekommittén (tidigare huskommittén), som utarbetar regler för användningen av lokalerna. Klubbrum kan också reserveras från boendekommittén för boendes eget bruk, såsom för födelsedagsfester. 

Under de senaste åren har man satsat på klubbrummen vid Heka. De boende har kunnat påverka inredningen av nya och renoverade klubbrum och även klubbrum vid äldre objekt har renoverats.