Under boendetiden

Du får tips för hemunderhåll, miljösmart boende och en smidig vardag hemma. Vi ger också råd om hur man ska agera i olika avtals- och förändringssituationer som rör boendet.

Bor du i en bostad vid bostadsaktiebolag?

Hekas bostäder vid bostadsaktiebolagen (As Oy bostäder) är enskilda bostäder i bostadsaktiebolagen runtom i Helsingfors. De överfördes från Asuntohankinta till Heka 2022. För de boende i bostäderna vid bostadsaktiebolagen finns separata anvisningar för boende och för ärendehantering.

Bekanta dig med anvisningarna för de boende vid bostadsaktiebolagen