Vår kundtjänst är stängt fredagen den 24 maj 2024. När kundtjänsten är stängt rings akuta felanmälningar till journumret 09 5767 3100.

Under boendetiden

Du får tips för hemunderhåll, miljösmart boende och en smidig vardag hemma. Vi ger också råd om hur man ska agera i olika avtals- och förändringssituationer som rör boendet.

Bor du i en bostad vid bostadsaktiebolag?

Hekas bostäder vid bostadsaktiebolagen (As Oy bostäder) är enskilda bostäder i bostadsaktiebolagen runtom i Helsingfors. De överfördes från Asuntohankinta till Heka 2022. För de boende i bostäderna vid bostadsaktiebolagen finns separata anvisningar för boende och för ärendehantering.

Bekanta dig med anvisningarna för de boende vid bostadsaktiebolagen