Vår kundtjänst är stängt fredagen den 24 maj 2024. När kundtjänsten är stängt rings akuta felanmälningar till journumret 09 5767 3100.

Gårdstalko

Boendekommittéer (tidigare huskommittéer) kan ordna gårdstalkon för de boende för att städa gården.

Ordnande av talko  

Gårdstalkon ordnas i regel två gånger per år, på hösten och på våren. Kom överens om talkot och arrangemangen för det i god tid, minst två veckor innan den planerade talkodagen.   

Enligt boendekommitténs eller den förtroendevaldas beställningar ordnar Heka talkoutrustning och insamlingsutrustning för det avfall som uppstår vid talkot. Talkoutrustning kan beställas upp till två gånger per år.  

Till talkot beställs stora säckar. I de stora säckarna får man endast lägga trädgårdsavfall, såsom pinnar, grenar, löv och ogräs samt annat avfall som uppstår vid talkot. Så kallade skrotflak beställs inte för användning av boende.   

När datumet för talkot har fastställts, skickar representanten för boendekommittén informationen via Hekas boendesidor (anvisning nedan). Genom att använda boendesidorna säkerställer du att meddelandet går direkt till rätt person.  

Berätta för de boende om talkot i god tid, till exempel i applikationen Heta, i husets egen grupp på sociala medier eller på husets anslagstavla. I talkoinbjudan är det bra att ange åtminstone datum och tidpunkt för talkot, vad som görs på talkot, om andra lokaler utöver gården ska städas och om talkobastun värms upp.  

Lämpliga talkoarbeten är till exempel att kratta och städa gården samt plantera säsongsväxter. Att gödsla växter samt att klippa buskar och träd kräver professionella färdigheter, så de får man inte göra i samband med talkot utan tillstånd och lämpliga instruktioner. Dessutom ska underhåll av lekplatser och -redskap överlämnas till yrkespersoner. 

Barn är ofta ivriga talkodeltagare, så det är värt att färdigt tänka på arbeten som också är lämpliga för barn.   

Storstädning av cykelförrådet

Med tiden kan det i cykelförråden samlas cyklar och andra trafikmedel som inte längre används eller inte har någon användare. Om cykelförrådet i ditt hus behöver storstädning, kom överens om städning av förråden med Hekas underhåll.   

Heka ansvarar för att informera om storstädning av cykelförrådet, märkning av cyklar och annan utomhusutrustning samt borttagning av skrot.

Återvinn och sortera rätt  

För att talkot ska lyckas är det viktigt att talkoavfallet sorteras korrekt och att allt avfall placeras i rätt insamlingsbehållare. Talkoflaken är endast avsedda för talkoanvändning. För att återvinningen ska lyckas utan extra arbete kan du bara lämna sorterat avfall på flaken.  

Varje boende ansvarar alltid för rätt återvinning av sina elapparater, sin elektronik, sina möbler, textilier och annat. I Hekas avfallskärl får endast avfall som är avsedda för respektive kärl lämnas.   

Du kan kostnadsfritt lämna farligt hushållsavfall, elapparater, elektronik och metallskrot till HRM:s cirkulerande insamlingsbilar.   

Huvudstadsregionens Återanvändningscentral har också cirkulerande insamlingsbilar som tar emot hemelektronik gratis.  

Till HRM:s Sortti-stationer kan du lämna återvinningsbart avfall, blandat avfall och farligt avfall.