Boenderådgivning

Boenderådgivaren hjälper då din svåra livssituation avspeglas i boendet.

Ibland finns det situationer då man behöver hjälp med boendet. Det kan till exempel vara hyresskulder som hopats eller svårigheter med att sköta bostaden. Boendet är även alltid en social verksamhet och samvaron med grannarna flyter inte alltid friktionsfritt. Det kan hända att problemen redan håller på att leda till en vräkning.

I problem med boendet ger yrkespersonalen vid Helsingfors socialämbetsverk rådgivning, de samarbetar med Heka. Med hjälp av boenderådgivningen kan man stöda invånaren i problem med boendet och försöka hitta lösningar på situationen tillsammans med boenden. Boenderådgivarna är utbildade yrkesmänniskor som mångsidigt och individuellt kan sätta sig in i den boendes boendeproblem.

Boenderådgivningen är avgiftsfritt för den boende.

Se kontaktinformationen (på finska)