Vår kundtjänst är stängt fredagen den 24 maj 2024. När kundtjänsten är stängt rings akuta felanmälningar till journumret 09 5767 3100.

Våra aktuella nybyggnadsobjekt

Se de aktuella ansökningstiderna till nybyggnadsobjekt och läs om nybyggnadsobjekt som kommer att färdigställas inom kort.

Årligen färdigställs flera hundra nya hyresbostäder som Heka förvaltar. Du kan ansöka om en bostad genom att lämna in en ansökan till Helsingfors stad . Staden väljer hyresgästerna utifrån bostadsbehovet, hur brådskande behovet är och ansökningskriterierna. Också Hekas nuvarande hyresgäster som ansöker om bostadsbyte lämnar in en ansökan till staden.

Alla våra nya objecter är rökfria: rökning är förbjuden i lägenheter, balkonger och terrasser.

Nybyggnadsobjekt som kan ansökas under 2024

  • Degerö/Gunillavägen 3: 81 bostäder, beräknas färdigstallas 31.7.2024. Ansökningstiden från 30.4.2024.
  • Degerö/Svanströmsgränden 5: 77 bostäder, beräknas färdigstallas 31.12.2024. Ansökningstiden ökant.

Gunillantie 3 (Gunillavägen 3)

Objekt har totalt 81 lägenheter. Objekt består av tre byggnader på fem till sju våningar.

Ansökningstiden för bostäderna börjar tisdag 30.4. och bostäderna ansöks hos Helsingfors stad.

Bostadsansökningarna behandlas inte vid Heka. Hekas kundtjänst har ingen rådgivning om att söka bostad och kan inte påverka handläggningen av bostadsansökningar. Om du behöver hjälp med att fylla i bostadsansökan, kontakta rådgivningen för ansökan om hyresbostad.