Vår kundtjänst är stängt fredagen den 24 maj 2024. När kundtjänsten är stängt rings akuta felanmälningar till journumret 09 5767 3100.

Skötsel av bostadens interiör 

Genom att regelbundet städa och kontrollera skicket på ditt hem samt att ta itu med eventuella fel säkerställer du att din bostad förblir i gott skick. På denna sida hittar du också anvisningar om fönster, dörrar och lås.

Fönster, dörrar och lås 

Om din bostad har en dubbeldörr till trapphuset, håll båda dörrarna stängda så att ljudet från trapphuset inte kommer in störande eller ljudet från bostaden kommer ut.  

När du lämnar ditt hem för en längre tid, till exempel för en semester, sätt din bostads ytterdörr alltid i baklås. Det är dock nödvändigt att kunna komma ut ur bostaden utan nyckel under en brand eller annan nödsituation.

Lämna säkerhetslåsen och säkerhetskedjorna öppna när man på förhand har kommit överens om inspektioner eller korrigeringar i din bostad.  

Du kan på egen bekostnad installera ett säkerhetslås, en säkerhetskedja och ett dörröga på din ytterdörr. Be Heka om tillstånd att installera ett säkerhetslås till exempel via boendesidorna. Om du installerar ett säkerhetslås i din bostad är det bra att lämna en av säkerhetslåsets nycklar till Hekas underhåll. Om du flyttar ut och säkerhetslåset, säkerhetskedjan och dörrögat förblir på plats utan ersättning, måste du lämna över nycklarna till säkerhetslåset till Heka. Alternativt kan man installera lämpliga skydd prydligt i stället för säkerhetslåset och dörrögat. 

Heka tar hand om den utvändiga tvätten av bostadens fasta fönster och balkongglas. Den boende ansvarar för att tvätta insidan av fönstren och balkongglasen.  

Om fönstren i bostaden har persienner som Heka har förvärvat, förnyar Heka dem vid behov. Den boende ansvarar däremot för underhåll och rengöring av persiennerna.  

Underhåll av golv 

När du tvättar golv, väggar och andra ytor, var uppmärksam på mängden vatten, så att du inte orsakar vattenskador eller skador på ytmaterial vid städning. Anvisningar för tvätt av olika golvmaterial och badrumsytor fås till exempel från Marthorna.  

Badrumsytorna utsätts dagligen för fukt. Konstant fukt som inte torkar ut skapar gynnsamma förhållanden för tillväxt av till exempel mögelsvampar och bakterier. Torka ytorna noggrant och rengör dem regelbundet.  Kontrollera regelbundet att frånluftsventilen i badrummet är ren och luften byts ut. Rengör frånluftsventilen vid behov.

Underhåll av väggar och tak 

Du kan fästa ett måttligt antal tavlor, speglar och lampor på väggarna med tavelkrokar eller liknande fästen. Du kan också fästa egna lampor i taket.

Att göra hål i väggarna i badrummen är strikt förbjudet.

De små hål som orsakas av uppsättning och borttagning av tavlor, speglar och lampor är normalt slitage och den boende behöver inte spackla hålen. Om det finns stora hål eller andra skador på väggarna eller taket, som orsakats av den boendes egna installationer eller annan verksamhet, ska den boende ersätta reparationskostnaderna. Tapetsering av väggar är inte tillåtet.