Vår kundtjänst är stängt fredagen den 24 maj 2024. När kundtjänsten är stängt rings akuta felanmälningar till journumret 09 5767 3100.

Begäran om kontroll av personuppgifter

På denna blankett kan du begära från Heka personuppgifterna om dig själv. Din rätt att granska uppgifterna grundar sig på artikel 15 i EU:s allmänna dataskyddsförordning, enligt vilken du som registrerad har rätt att granska de uppgifter som lagrats om dig. När du har skickat in blanketten kommer vi att identifiera dig i Hekas e-signaturtjänst så att vi kan verifiera din identitet. Du kommer att få en länk till din e-post. Vi strävar efter att skicka de personliga uppgifter du har begärt till din e-post inom 30 dagar efter din identifiering.

Innehållet i kontrollbegäran

Jag vill granska alla mina personuppgifter

Kontrollbegäran gjorts av

Identifieringsuppgifter

Adress för Heka-bostaden
Adress för Heka-bostaden
Medarbetare hos Heka
Tidigare medarbetare hos Heka
Arbetssökande
Representant för en intressegrupp