Begäran om kontroll av personuppgifter

På denna blankett kan du begära från Heka personuppgifterna om dig själv. Din rätt att granska uppgifterna grundar sig på artikel 15 i EU:s allmänna dataskyddsförordning, enligt vilken du som registrerad har rätt att granska de uppgifter som lagrats om dig. När du har skickat in blanketten kommer vi att identifiera dig i Hekas e-signaturtjänst så att vi kan verifiera din identitet. Du kommer att få en länk till din e-post. Vi strävar efter att skicka de personliga uppgifter du har begärt till din e-post inom 30 dagar efter din identifiering.

Innehållet i kontrollbegäran

Jag vill granska alla mina personuppgifter

Kontrollbegäran gjorts av

Identifieringsuppgifter

Adress för Heka-bostaden
Adress för Heka-bostaden
Medarbetare hos Heka
Tidigare medarbetare hos Heka
Arbetssökande
Representant för en intressegrupp