Förändringar i boendet

Att flytta ihop med maka/make, ett barns födelse, tillfälliga studier på en annan ort och många andra förändringar i livssituationen påverkar också boendet. Läs hur man ska agera vid olika boende- och avtalsändringar.