Seniorobjekt och bostäder för andra särskilda grupper

Bland våra bostäder finns objekt som är reserverade för särskilda grupper: personer över 55 år, konstnärer och personer som arbetar hemifrån.

Även dessa bostäder ansöks hos Helsingfors stad . Staden iakttar i valet av hyresgäster till dessa bostäder samma ansökningskriterier som för Hekas övriga bostäder.

Seniorbostäder

Bland våra bostäder finns objekt som är reserverade för särskilda grupper: personer över 55 år, konstnärer och personer som arbetar hemifrån.

Även dessa bostäder ansöks hos Helsingfors stad. Staden iakttar i valet av hyresgäster till dessa bostäder samma ansökningskriterier som för Hekas övriga bostäder.

Konstnärsbostäder

Heka har 13 enskilda konstnärsbostäder och ett konstnärshus med 14 bostäder i Gårdsbacka. Intill konstnärshuset finns 14 ateljéer som hyrs ut av Ateljeesäätiö. Du kan ansöka om en konstnärsbostad om du är till exempel bildkonstnär och behöver en ateljé i anslutning till din bostad.

Bostäder med arbetsrum

Heka har tolv bostäder med arbetsrum. Du kan ansöka om en bostad med arbetsrum om ditt yrke kräver att du har arbetsutrymme i anslutning till din bostad.

Ansökan om bostäder för särskilda grupper

Konstnärsbostäder, bostäder med arbetsrum och seniorbostäder ansöks hos Helsingfors stad . Den som ansöker om en konstnärsbostad eller en bostad med arbetsrum ska förse staden med ett cv eller något annat intyg om yrkesutövandet.