Vår kundtjänst är stängt fredagen den 24 maj 2024. När kundtjänsten är stängt rings akuta felanmälningar till journumret 09 5767 3100.

Seniorobjekt och bostäder för andra särskilda grupper

Bland våra bostäder finns objekt som är reserverade för särskilda grupper: personer över 55 år, konstnärer och personer som arbetar hemifrån.

Även dessa bostäder ansöks hos Helsingfors stad . Staden iakttar i valet av hyresgäster till dessa bostäder samma ansökningskriterier som för Hekas övriga bostäder.

Seniorbostäder

Bland våra bostäder finns objekt som är reserverade för särskilda grupper: personer över 55 år, konstnärer och personer som arbetar hemifrån.

Även dessa bostäder ansöks hos Helsingfors stad. Staden iakttar i valet av hyresgäster till dessa bostäder samma ansökningskriterier som för Hekas övriga bostäder.

Konstnärsbostäder

Heka har 13 enskilda konstnärsbostäder och ett konstnärshus med 14 bostäder i Gårdsbacka. Intill konstnärshuset finns 14 ateljéer som hyrs ut av Ateljeesäätiö. Du kan ansöka om en konstnärsbostad om du är till exempel bildkonstnär och behöver en ateljé i anslutning till din bostad.

Bostäder med arbetsrum

Heka har tolv bostäder med arbetsrum. Du kan ansöka om en bostad med arbetsrum om ditt yrke kräver att du har arbetsutrymme i anslutning till din bostad.

Ansökan om bostäder för särskilda grupper

Konstnärsbostäder, bostäder med arbetsrum och seniorbostäder ansöks hos Helsingfors stad . Den som ansöker om en konstnärsbostad eller en bostad med arbetsrum ska förse staden med ett cv eller något annat intyg om yrkesutövandet.