Vår kundtjänst är stängt fredagen den 24 maj 2024. När kundtjänsten är stängt rings akuta felanmälningar till journumret 09 5767 3100.

Hushålls- och elapparater

Alla våra bostäder är försedda med kylutrustning och en spis som standard. Du kan vid behov skaffa andra hushållsapparater till ditt hem.

Följ bruksanvisningarna för hushållsapparater och utrustning och rengör dem regelbundet. För underhåll och rengöring av hushållsapparater får du tips till exempel från Marthorna .

Om en hushållsapparat som ingår i bostadens utrustning går sönder, ska du lämna en felanmälan.

Energiklasser för nya hushållsapparater:

  • kombinerad kyl och frys, energiklass E
  • kylskåp med separat frysdel, energiklass F
  • kylskåp med frysfack, energiklass F.

I gamla apparater kan energiklassen vara någon annan.

Kylskåp och frys

Kylutrustning hör till standardutrustningen i alla Hekas bostäder. Storleken och nivån på utrustningen varierar bostadsspecifikt.

Rengör baksidan av kylskåpet och frysen och frosta av frysen regelbundet enligt anvisningarna för skötsel av utrustningen. De flesta kylskåp har automatisk avfrostning. Om kylskåpet kräver avfrostning ska det göras senast när en halv centimeter frost har bildats.

Spis, ugn och spisfläkt

Alla Hekas bostäder har en spis med ugn, men storleken och modellen på spisen varierar.

Några av Hekas bostäder har en gasspis, där både spisen och ugnen fungerar med gas. Gas ingår i bostadshyran.

Alla gasspisar används på samma sätt oavsett modell. Tryck på kontrollknappen för den valda brännaren och vrid den sedan till maximal effekt. Tänd sedan lågan och tryck på knappen kontinuerligt i cirka tio sekunder för att stabilisera lågan. Tändaren kan vara separat eller integrerad i apparaten.

Du får mer detaljerade bruksanvisningar från tillverkarens, importörens eller säljarens webbplats. Du kan se spisens typbeteckning antingen på kanten av luckan, i förvaringslådan under luckan, på sidan av spisen eller på baksidan. 

Användningen av gasspisen är säker. Brännarna är utrustade med en säkerhetsspärr med termoelement. Om lågan släcks av någon anledning upphör gastillförseln från brännaren efter en stund.

Endast en auktoriserad gasinstallatör får göra installationer och reparationer av gasspisen. Spisbrännaren får aldrig användas tom utan ett kärl eller för att värma upp hemmet.

Det är bra att ta bort eventuella matfläckar från spisen omedelbart, och baksidan och botten av spisen bör rengöras minst två gånger om året. För underhåll av spiskåpan och -fläkten samt rengöring av fettfiltret ansvarar den boende. Kontrollera fettfiltret på spiskåpan en eller två gånger i månaden och rengör det vid behov. Ett fettigt filter förhindrar luftventilationen i köket och utgör en brandfara. Om spisen har ett fettfilter av metall kan det tvättas i diskmaskinen.

Installation och användning av tvättmaskiner

En diskmaskin får endast installeras av en yrkesperson. Även om arbetet kan verka enkelt kan det, om det görs felaktigt, orsaka vattenskador som inte täcks av hemförsäkringen.

Kontrollera disk- och tvättmaskinens slangar samt skicket på slangarna och anslutningarna varje år.

Om diskmaskinen du har köpt tas bort från bostaden, proppa vattenrören och avloppen som används för anslutning på lämpligt sätt.

Om det inte finns anslutningskranar för tvättmaskin i din bostad, kan du på egen bekostnad och med Hekas skriftliga tillstånd låta installera dem.

Säkerhetsanvisningar för användning av tvättmaskiner

  • Låt inte tvättmaskinen vara på utan övervakning.
  • Följ bruksanvisningen. Kontrollera skicket på maskinen, slangarna och anslutningarna.
  • Öppna vattenkranen innan du startar tvättprogrammet.
  • Stäng vattenkranen och slå av strömmen efter varje tvätt.
  • Tvätten torkas bäst i torkrummet i husets tvättstuga. Om du torkar tvätt i din bostad, se till att ventilationen är tillräcklig. Undvik att torka tvätt på möbler, dörrar, fönster och värmeelement, eftersom våt tvätt orsakar fuktskador.

Lampor och säkringar

För byte av säkringar och lampor (inklusive lampor i kylskåpet, ugnen, spiskåpan och spisfläkten) ansvarar den boende. Om det finns automatsäkringar i din bostad, återställ den utlösta säkringen genom att återställa strömbrytaren till normalläge. Återställ strömbrytaren för den utlösta jordfelsbrytaren till driftläge. Till skyddsjordade uttag kan man ansluta endast en stickpropp för en jordad eller skyddsisolerad maskin.

Heka reparerar bostadens fasta armaturer och deras kupor samt armaturernas anslutningspunkter, med andra ord uttag och sockerbitar. Den boende ansvarar för andra än fasta armaturer och kupor.

TV och internetuppkoppling

Bredbandsanslutning ingår i hyran vid Heka. Beroende på huset kan det finnas olika alternativ för att ordna internetuppkopplingar. Bashastigheten för husets bredband är 10 MB/s.

Om du vill kan du ingå abonnemangs- och andra serviceavtal direkt med valfri operatör eller köpa ytterligare hastighet från bredbandsleverantören. Heka har flera bredbandsavtal per område, vilket innebär att operatören samt tilläggstjänster och priser varierar. Kontrollera operatören för ditt objekt på boendesidorna.

Hekas hus ingår i kabel-tv-nätet (cable).

Bostadsspecifika parabolantenner får endast installeras med Hekas tillstånd. Tillståndet kräver att

  • antennen är placerad helt innanför balkongräcket och inte stör områdets stadsbild
  • antennen inte fästs på husets tak, väggar eller konstruktioner, inte ens på räckena.

Om din tv inte fungerar på grund av din apparat eller verksamhet, ansvarar du själv för kostnaderna för inspektions- och reparationsbesök.

Om en hushållsapparat går sönder

Om en hushållsapparat som ingår i bostadens bastrustning går sönder, ersätter Heka apparaten med en ny. Lämna en felanmälan om den hushållsapparat som gått sönder.

Om du har skaffat andra hushållsapparater, såsom en tvättmaskin, till ditt hem, ansvarar du för underhållet av den hushållsapparat du har skaffat och för transport av trasiga eller på annat sätt kasserade apparater till återvinning. Hushållsapparater och andra elapparater får inte lämnas i husets avfallsrum eller andra gemensamma lokaler.

Se anvisningar för återvinning av elektronikskrot på HRM:s webbplats .