Tilläggstjänster för boende 

Om du vill kan du boka separata tilläggstjänster från Heka. Det går lättast att boka och säga upp bilplatser och bastutider samt beställa extra nycklar på Hekas boendesidor. På denna sida hittar du också anvisningar om hur du bokar tvättstugan och beställer en festflaggning.

Vi debiterar månadsvis för återkommande tilläggstjänster, såsom en bilplats och en bastutid, i samband med hyran. För enskilda beställningar, såsom festflaggningar och dörröppningar, skickar vi en separat faktura.