För dig som söker ett hem

Hekas bostäder finns i nästan alla stadsdelar. Du kan ansöka om en bostad genom att lämna in en ansökan till Helsingfors stad. Staden väljer hyresgästerna utifrån bostadsbehovet, hur brådskande behovet är och ansökningskriterierna. Också Hekas nuvarande hyresgäster som ansöker om bostadsbyte lämnar in en ansökan till staden. Bostadsansökningarna behandlas inte vid Heka.

Lämna in din bostadsansökan till Helsingfors stad

Ansök om Hekas hyresbostad genom att fylla i en bostadsansökan. Du hittar närmare anvisningar om hur du fyller i ansökan på Helsingfors stads webbplats.

Läs anvisningarna och ansök om en bostad