Prislista

Se priserna för våra tjänster såsom nyckeltillverkning och dörröppningstjänsten. Bekanta dig även med priserna för bastuturer, tvättstugan och bilplatserna.

I priserna ingår mervärdesskatt 24 procent om annat inte anges.

Prislistan för skadestånd

Den boende faktureras inte för normalt slitage i bostaden. Med prislistan för skadestånd säkerställs jämlik behandling av de boende: den som har orsakat skadan bär reparationskostnaderna. Om reparationsarbetet behöver utökas (t.ex. av tekniska eller kostnadsmässiga skäl), faktureras den boende endast för sin andel.

Hyresgästen har möjlighet att själv reparera eller låta reparera fel och brister som han eller hon har orsakat. Skadeståndsskyldigheten upphör när en företrädare för Hekas områdesbolag har godkänt de åtgärder som utförts.

Den boende kan inte beställa ändringsarbeten i bostaden av Heka och därför kan denna prislista inte tillämpas på ändringsarbeten.

Den boende faktureras för andra specificerade reparationer än de som nämns ovan i enlighet med de faktiska kostnaderna. Bland annat serieläggning av lås och ytterligare nycklar, extern VVSE- eller TV-tekniker.