Vår kundtjänst är stängt fredagen den 24 maj 2024. När kundtjänsten är stängt rings akuta felanmälningar till journumret 09 5767 3100.

Information om Heka

Vi är Finlands största hyresvärd sett till antalet bostäder. Våra cirka 54 500 bostäder erbjuder ett hem för nästan 100 000 Helsingforsbor.