Information om Heka

Vi är Finlands största hyresvärd sett till antalet bostäder. Våra cirka 53 000 bostäder erbjuder ett hem för nästan 100 000 Helsingforsbor.