Personalens personliga e-postadresser har formen: fornamn.efternamn@hekaoy.fi

Namn, titel och områdeskontor Kontaktuppgifter Ansvarsområden Objekt
Asiakaspalvelu
Heka västra byrån
Laura Laakkonen
Anita Jänis-Jasim
Sonja Prossianyi
Alisa Luukko
Pinja Ovaskainen
09 5767 3000
kundtjänst
Päivystys
Heka västra byrån
09 5767 3100
Päivystys
Heka västra byrån
09 5767 3100
Päivystys
Heka västra byrån
09 5767 3100
Päivystys
Heka västra byrån
09 5767 3100
Oikeudellisen perinnän asiakaspalvelu
Heka västra byrån
09 5767 4900
Vuokrasihteerit
Heka västra byrån
Parviainen Anne
Havumäki Marie
Säntti Leila
Kirsi Majoinen
09 5767 3000
hyror
Havumäki Marie
hyressekreterare
Heka västra byrån
09 5767 3000
hyror
Majoinen Kirsi
hyressekreterare
Heka västra byrån
09 5767 3000
hyror
Parviainen Anne
hyressekreterare
Heka västra byrån
09 5767 3000
hyror
Säntti Leila
hyressekreterare
Heka västra byrån
09 5767 3000
hyror
Helenius Jonna
bostadssekreterare
Heka västra byrån
09 5767 3003
kundtjänst
Kapanen Laura
bostadssekreterare
Heka västra byrån
09 5767 3003
kundtjänst
Heikkinen Kirsi
boenderådgivare
Heka västra byrån
09 310 42996
boenderådgivning
Julmala Anna (Sosiaali- ja terveystoimiala)
boenderådgivare
Heka västra byrån
09 310 42994
boenderådgivning
Merikanto Marianne
boenderådgivare
Heka västra byrån
09 310 42995
boenderådgivning
Jänis-Jasim Anita
kundsekreterare
Heka västra byrån
09 5767 3000
kundtjänst
Laakkonen Laura
kundsekreterare
Heka västra byrån
09 5767 3000
kundtjänst
Luukko Alisa
kundsekreterare
Heka västra byrån
09 5767 3000
kundtjänst
Ovaskainen Pinja
kundsekreterare
Heka västra byrån
09 5767 3000
kundtjänst
Prossianyi Sonja
kundsekreterare
Heka västra byrån
09 5767 3000
kundtjänst
Hattunen Joanna
disponent
Heka västra byrån
09 5767 3002
Mogilevtsev Madis
disponent
Heka västra byrån
09 5767 3002
kundrelationer
Paananen Jouko
disponent
Heka västra byrån
09 5767 3002
disponentskap
kundrelationer
Saarinen Mikko
disponent
Heka västra byrån
09 5767 3002
disponentskap
kundrelationer
Vihreäluoto Jaana
disponent
Heka västra byrån
09 5767 3002
kundrelationer
disponentskap
Raitio Helena
kundrelationschef
Heka västra byrån
09 5767 3030
kundrelationer
Nurmela Reijo
fastighetschef inom underhåll
Heka västra byrån
09 5767 3020
fastigheter
teknik
Jasim Mohammed
arbetsledare
Heka västra byrån
09 5767 3104
underhåll
Kapanen Juha
arbetsledare
Heka västra byrån
09 5767 3101
underhåll
Riipala Jani
arbetsledare
Heka västra byrån
09 5767 3102
underhåll
Riipi Mikko
arbetsledare
Heka västra byrån
09 5767 3103
underhåll
Ahokas Anne
städarbetsledare
Heka västra byrån
09 5767 3181
städning
Lakso Sanna
städarbetsledare
Heka västra byrån
09 5767 3180
städning
Trähagen Mirja
städarbetsledare
Heka västra byrån
09 5767 3182
städning
Hepolehto Joonas
byggnadsautomationsövervakare
Heka västra byrån
09 5767 3022
teknik
Laakso Janne
byggnadsautomationsövervakare
Heka västra byrån
09 5767 3021
teknik
Lehtonen Rauli
fastighetschef inom reparationer
Heka västra byrån
09 5767 3010
fastigheter
teknik
Lilja Kimmo
teknisk disponent
Heka västra byrån
09 5767 3013
fastigheter
teknik
Nieminen Juha
teknisk disponent
Heka västra byrån
09 5767 3011
fastigheter
teknik
Rajala Reijo
teknisk disponent
Heka västra byrån
09 5767 3012
teknik
Vahvanen Tommy
teknisk disponent
Heka västra byrån
09 5767 3019
fastigheter
Pitkänen Markku
bostadsinspektör
Heka västra byrån
09 5767 3014
fastigheter
Salonen Kai
bostadsinspektör
Heka västra byrån
09 5767 3015
fastigheter
Kurki Santeri
teamchef för hyresövervakning
Heka västra byrån
09 5767 3035
hyror
Lintelä Sarita
teamchef inom kundtjänsten
Heka västra byrån
09 5767 3050
kundtjänst
Penttilä Marja
ekonomisekreterare
Heka västra byrån
09 5767 3004
ekonomi
personalärenden