Toiminta ja tavoitteet

Noin 54 500 asunnossamme asuu yli 92 000 helsinkiläistä eli noin joka seitsemäs helsinkiläinen. Haluamme tarjota asukkaillemme kohtuuhintaisen, laadukkaan ja turvallisen kodin.

Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka) on Helsingin kaupungin kokonaan omistama yhtiö. Tarkoituksenamme ei ole tuottaa voittoa, emmekä jaa osinkoa.​ Hekalla on yli 500 asuntokohdetta, joissa on yhteensä ​noin 54 500 asuntoa.​

Asukasvalintamme tekee Helsingin kaupunki .​ Uudiskohteiden rakennuttamisesta ja laajoista peruskorjauksista vastaa Helsingin kaupungin asuntotuotanto.​

Heka omistaa myös noin 1650 As Oy -asuntoa, joista suurin osa on vuokrattu Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialalle. Tavallisessa Hekan vuokrakäytössä on noin 500–650 As Oy -asuntoa. Hekan As Oy -asunnot ovat yksiöitä ja kaksioita, jotka sijaitsevat asunto-osakeyhtiöissä eri puolilla Helsinkiä. ​Heka ei vastaa asuntojen isännöinnistä tai huolto- ja siivouspalvelujen tuottamisesta, vaan nämä palvelut järjestää se taloyhtiö, jossa asunto sijaitsee. ​ Asunnot kuuluivat aiemmin Helsingin Asuntohankinta Oy Ab:lle ja siirtyivät Hekan omistukseen loppuvuonna 2022. ​

Hekalla on myös 44 erityisasuntokohdetta, joissa on yhteensä ​noin 3000 asuntoa.​ Asunnot on vuokrattu kaupungin sosiaali- ja terveystoimialalle, joka puolestaan vuokraa ​niitä kodeiksi esimerkiksi ikäihmisille, kehitysvammaisille sekä päihde- ja mielenterveyskuntoutujille.​

Asuntojemme parissa työskentelee noin 700 kiinteistöalan ja hallinnon ammattilaista hoitamassa muun muassa isännöintiä, huoltoa ja asiakaspalvelua.

Hekan vuosittainen tilinpäätös- ja toimintakertomus julkaistaan keväisin.

Strategia

Strategiamme ytimessä on tarjota asukkaillemme kohtuuhintainen, laadukas ja turvallinen koti.

Keskeiset strategiset tavoitteemme vuosille 2022–2025 ovat:

 • Kohtuuhintaisuus
 • Yhdenmukaisuus ja tehokas toiminta
 • Tyytyväiset asukkaat
 • Vastuullisuus
 • Haluttu työpaikka.

Visiomme on tuottaa asumisen parasta arkea. Olemme vuokra-asumisen vaikuttavin toimija.

Jotta Hekalla asuminen on jatkossakin kohtuuhintaista, arvioimme jatkuvasti toimintaamme taloudellisuuden ja tehokkuuden näkökulmasta. Seuraamme rahoitusriskejä säännöllisesti riskienhallintasuunnitelman mukaisesti. Kulujen karsimiseksi teemme säästötoimenpiteitä. Panostamme palveluiden toimivuuteen, kehitämme asukastoimintaa ja tarjoamme uusia osallistapoja asukkaille, esimerkin digitaalisten palveluiden kautta.

Vastuullisuus näkyy toiminnassamme kaikilla osa-alueilla. Ympäristötyömme on jatkuvasti kehittyvää ja mitattua. Hekalle on myönnetty Ekokompassi-sertifikaatti osoituksena esimerkillisestä ympäristöasioiden hoitamisesta, ja sen linjauksia noudatamme tarkasti. Olemme sitoutuneita parantamaan kiinteistöjemme energiataloutta sekä korjaamisessa että uudistuotannossa. Toteutamme Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmaa muun muassa uusiutuvan energian hyödyntämisen ratkaisuin.

Työyhteisö on tärkein voimavaramme, joten panostamme henkilöstömme työhyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen. Meille on tärkeää, että osaava henkilökuntamme voi hyvin ja on itselleen sopivassa tehtävässä, ja että olemme haluttu työpaikka.

Organisaatio

Hekan organisaatiota johtaa toimitusjohtaja, joka työskentelee yhtiökokouksella valitun hallituksen alaisuudessa.

Organisaatiorakenne:

 • Asiakkuusosasto vastaa asiakaspalvelusta, asiakkuuden kehittämisestä ja viestinnästä. Osastolla hoidetaan myös As Oy -asuntojen ja erityisasuntojen sekä kiinteistöissämme olevien liiketilojen ja päiväkotien sekä pysäköinti- ja muiden yhtiöiden asiat.
 • HR-osasto vastaa henkilöstöhallinnosta, palkanmaksusta ja työhyvinvoinnista.
 • Isännöintiosaston vastuulla on isännöinti, asukasdemokratia ja asumisneuvonta.
 • Kiinteistöjen ylläpito-osaston vastuulla ovat energia-asiat, omana työnä ja ostopalveluna tehtävä siivous, huolto sekä vastuullisuus- ja ympäristöasiat.
 • Lakiosasto vastaa lakiasioiden lisäksi hankinnoista, perinnästä ja tietosuojasta.
 • Rakennuttamisosasto vastaa uudistuotannosta ja peruskorjauksista, asunnontarkastuksesta ja korjauksista.
 • Talousosastolle kuuluvat hallinto, vuokrareskontra, kirjanpito, talousasiat ja ICT.

Historiaa

Heka on yhtiönä ollut vuodesta 2012 lähtien, mutta asuntojemme historia ulottuu aina viime vuosisadan alkuun. Yhtiö muodostui vuosikymmenten ikäisten erillisten kiinteistöyhtiöiden sulautuessa.

Asuntokannassamme on paljon eri-ikäisiä taloja. Vanhin kohteemme on vuodelta 1906. Moni Hekan asunto on myös suojeltu asemakaavassa: esimerkiksi iso osa Puu-Käpylän ja Puu-Vallilan kodeista sijaitsevat Hekan taloissa.

Yhtiön historia lyhyesti:

 • Heka-konserni syntyi fuusiossa vuodenvaihteessa 2011–2012, kun 21 erillistä Helsingin kaupungin kiinteistöyhtiötä yhdistettiin samaan kokonaisuuteen, Helsingin kaupungin asunnot Oy:ksi alueyhtiöineen. Hekan omistukseen siirtyi tuolloin noin 43 000 vuokra-asuntoa sekä kiinteistöyhtiöiden työtä jatkamaan perustetut Heka-alueyhtiöt.
 • Vuoden 2015 alusta Hekan omistukseen siirtyi yli 2 500 vanhusten, kehitysvammaisten sekä päihde- ja mielenterveyskuntoutujien erityisasuntoa, kun Kiinteistö Oy Helsingin palveluasunnot sulautui osaksi konsernia. Sulautumisen tavoitteena oli yhdistää kaupungin ARA-rahoitteisia asuntoja samaan yhtiöön, jotta pääomatalouden ja lainojen hallintaa voidaan tehostaa. Palveluasunnot vuokrataan kaupungin sosiaali- ja terveystoimelle, joka vuokraa ne edelleen asukkaille.
 • Vuodenvaihteessa 2015–2016 Helsingin kaupungin 400-vuotissäätiö lakkautti toimintansa ja säätiön hallinnoimat talot siirrettiin Hekalle. Hekalle siirtyi tässä yhteydessä 520 asuntoa.
 • Konsernirakenteen kehittämistä jatkettiin niin, että vuoden 2018 alusta Hekan alueyhtiöt ryhmiteltiin aiempaa isommiksi kokonaisuuksiksi: 21 alueyhtiötä fuusioitiin viideksi.
 • Yhden yhtiön malli syntyi vuodenvaihteessa 2019–2020, kun alueyhtiöt fuusioituivat emoyhtiöön. Alueyhtiöistä tuli aluetoimistoja.
 • Loppuvuodesta 2022 Hekan omistukseen siirtyi noin 1650 Helsingin Asuntohankinta Oy Ab:n aiemmin omistamaa Ara-vuokra-asuntoa. Asunnot sijaitsevat asunto-osakeyhtiöissä eri puolilla Helsinkiä. Niistä suurin osa on vuokrattu kaupungin sosiaali- ja terveystoimialalle.
 • Syykuussa 2023 Hekan aluetoimistot lakkautettiin, ja toimimme nykyisin yhden toimiston mallilla.