Erityisasunnot

Tavallisten vuokra-asuntojen lisäksi Hekalla on 44 erityisasuntokohdetta, joissa on yhteensä noin 3000 asuntoa.

Erityisasuntokohteet ovat kokonaisia kiinteistöjä, jotka on tarkoitettu erityisasumiseen tarkoitettu vanhuksille ja kehitysvammaisille, päihde- ja mielenterveyskuntoutujille, asunnottomille ja muille erityisryhmille. Lisäksi taloissamme on erilaisia yksittäisiä tukiasuntoja.

Asuntojen ohella erityisasuntokohteissa voi olla erilaisia yhteistiloja sekä sosiaali- ja terveystoimialan toimitiloja.

Erityisasuntojen asukasvalinta tapahtuu poikkeavasti Hekan muihin vuokra-asuntoihin verrattuna, sillä asukasvalinnan tekee Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala .

Heka vuokraa kiinteistöt kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalle ja vastaa niiden huollosta.

Erityisasumisen kohteita rakennetaan tulevaisuudessa lisää peruskorjausten ja uudiskohteiden yhteydessä. Myös suurempia seniorikeskushankkeita on käynnissä eri puolilla Helsinkiä.