Asiakaspalvelumme on suljettu perjantaina 24.5.2024. Ilmoita kiireelliset vikailmoitukset päivystysnumeroon 09 5767 3100. Voit hoitaa asiointia asukassivuilla.

Kirjaudu asukassivuille

Korjaukset ja väistöasuminen 

Korjaamme talojamme ja asuntojamme noin parilla sadalla miljoonalla eurolla vuodessa. Vuosittain peruskorjaamme jopa tuhat asuntoa. Jos peruskorjaus tai muu suurempi remontti estää asunnossa asumisen, järjestämme peruskorjauksen ajaksi asukkaillemme väistöasunnon. Asuintalosi mahdollisista korjaussuunnitelmista saat tietoa asukastoimikunnalta.

Remontin valmistuttua asukkaat voivat halutessaan palata peruskorjattuun asuntoon tai jäädä asumaan väistöasuntoon. Väistöasunnon tarjoaminen peruskorjauksen ajaksi on vuokra-asuntotoimijoilla harvinainen käytäntö. 

Heka järjestää vaihtoasunnon peruskorjauksen ajaksi 

Kaikille peruskorjattavan talon asukkaille tarjotaan mahdollisuus väistömuuttoon. Väistöasunto on Heka-asunto, johon voi jäädä myös pysyvästi, jos vanhaan asuntoon ei jostain syystä halua palata.  

Kerromme lähestyvästä peruskorjauksesta kohteen asukkaille hyvissä ajoin ennen peruskorjauksen alkua ja väistömuuttoa. Asukkaille järjestetään tavallisesti infotilaisuus, jossa he voivat esittää kysymyksiä ja saada tietoa tulevasta.  

Noin puoli vuotta ennen väistömuuttoa irtisanomme asukkaan nykyisen asunnon vuokrasopimuksen ja lähetämme kyselyn asukkaiden väistöasunnon tarpeista. Kyselyyn vastaamalla voi kertoa omista toiveista ja asumistarpeista. Erityisesti esteettömyyteen liittyvät tarpeet kannattaa kertoa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 

Kerromme asukkaille tulevista väistöasunnoista ja arvioidusta asumisajasta hyvissä ajoin ennen muuttopäivää. Muuttava asukas allekirjoittaa väistöasuntoon toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen.  

Muutto on tehty asukkaille mahdollisimman helpoksi: Heka järjestää paikalle niin muuttolaatikot, muuttajat kuin kuljetuksenkin. Asukkaiden tehtäväksi jää omien tavaroiden pakkaaminen. 

Koska väistöasuntoja tarvitaan Hekalla paljon ja niiden järjestäminen on monivaiheinen prosessi, voimme tarjota asukkaalle vain yhtä väistöasuntoa, ja se voi sijaita muuallakin kuin asukkaan toivomalla alueella. Asukas voi halutessaan järjestää väistöasumisen itsekin ja silti palata peruskorjattuun asuntoon. 

Asukkaalla on oikeus palata peruskorjattuun asuntoon 

Asukkaalla on oikeus palata vanhaan asuntoonsa peruskorjauksen valmistuttua, mutta halutessaan hän voi myös jäädä väistöasuntoon. Vuokranmaksuongelmat ja asumishäiriöt voivat kuitenkin estää paluun vanhaan asuntoon.  

Selvitämme asumistoiveita paluumuuttokyselyllä muutama kuukausi ennen remontin valmistumista. Jos asukas päättää palata peruskorjattuun asuntoon, tehdään hänen kanssaan uusi, toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus.  

Asukkaan asema talon peruskorjaus- ja purkutilanteissa on turvattu, sillä tulot ja varallisuus tarkistetaan vain silloin, kun asunnonvaihto tapahtuu asukkaan omasta tahdosta. 

Kaikissa 1.1.2021 tai sen jälkeen alkavissa Hekan vuokrasopimuksissa tupakointi on kielletty asuntojen sisätiloissa sekä asuntoon kuuluvissa ulkotiloissa, jotka ovat asukkaan hallinnassa. Käytäntö koskee myös väistömuuttajien vuokrasopimuksia. 

Peruskorjauksissa uusitaan lähes kaikki 

Suurissa peruskorjauksissa taloissa uusitaan kaikki korjauksen tarpeessa oleva esimerkiksi sisäpinnat, keittiöt, kylpyhuoneet, talotekniikka ja julkisivut.  

Samalla päivitetään talotekniikkaa, parannetaan energiatehokkuutta ja tehdään taloista ympäristöystävällisempiä. Talojen katoille asennetaan aurinkovoimaloita, ilmanvaihtoa tehostetaan ja mahdollisuuksien mukaan otetaan käyttöön maalämpöä.  

Tavoitteenamme on, että suurten peruskorjausten yhteydessä tehtävillä energiaremonteilla kohteidemme energiankulutus vähenee 40 prosenttia.  

Peruskorjauksilla asuntoja ja talojen yleisiä tiloja pyritään muuttamaan mahdollisuuksien mukaan esteettömiksi. 

Myös asukkaat osallistuvat peruskorjausten suunnitteluun. Asukkaiden edustaja on alusta asti mukana peruskorjauksen suunnittelukokouksissa ja on linkkinä asukkaiden ja urakoitsijan välillä.  

Hekan talojen korjausajankohta selvitetään pitkän tähtäimen korjaussuunnittelulla sekä kohteessa tehtävillä kuntokartoituksilla ja -tutkimuksilla. Jos tarveselvityksessä ja kuntotutkimuksessa havaitaan korjaustarvetta, edetään hankesuunnitelman ja varsinaisten suunnitelmien kautta urakkakilpailuun. Oman asuintalon mahdollisista korjaussuunnitelmista saa tietoa asukastoimikunnalta

Hekan kohteiden suurista peruskorjauksista vastaa Helsingin kaupungin asuntotuotanto.